Äganderätt

Boende i Östberga mot Boverket

Efter fem års strid fick närmare 1 200 boende i miljonprogramsförorten Östberga utanför Stockholm köpa sina lägenheter. Boverket, som stoppat ombildningen, fick underkänt i domstol. Resultatet: ökat boendeinflytande och integration.


”Det var jag – en invandrarkvinna – som för två år sedan satte igång arbetet med ombildningen i Östberga. Under dessa två år, för första gången i mitt nya liv, kände jag att jag kunde tillföra samhället något; välstånd, gemenskap och glädje.”

Så uttalade sig Penka Kashmerova i Dagens Nyheter den 26 november 2002. Dagen före hade Länsstyrelsen i Stockholm sagt nej till de boende i Östberga som ville köpa sina lägenheter av kommunala Svenska Bostäder.

Gräsrotsrörelse
Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter var dittills framför allt ett innerstadsfenomen – Penka Kashmerova kom att symbolisera den unika gräsrotsrörelse som förde ombildningen till ytterstaden. Ägandet sågs som ett verktyg att bryta vanmakten och öka integrationen i ett område med människor från ca 20 olika länder, och varierande ekonomiska och sociala villkor.

Våren 2002 stod 1 171 hyresgäster redo att ta steget in i personligt ägande av sina bostäder. Kontrakt skrevs med Svenska Bostäder och lån ordnades.

Stopplag
Men enligt en ny lag – ägnad att stoppa ombildningen i Stockholms innerstad – krävdes tillstånd av Länsstyrelsen. Och i november 2002 nekade Länsstyrelsen i Stockholm tillstånd till ombildningen i Östberga. Skälet, sades det, var att det skulle bli för få allmännyttiga lägenheter kvar i området efter en ombildning. Detta ansågs äventyra underlaget av jämförbara lägenheter vid förhandlingar och tvister mellan parterna på hyresmarknaden.

Med hjälp av Centrum för rättvisa överklagade föreningarna Länsstyrelsens beslut till Boverket, som sade nej till tillstånd i maj 2003. Sedan Regeringsrätten med hänvisning till Europakonventionen slagit fast att Boverkets beslut kunde överprövas i domstol rev Kammarrätten i Jönköping upp Boverkets beslut. Därmed tvingades Boverket i mars 2007 i sin tur upphäva Länsstyrelsens beslut från november 2002 och medge tillstånd.

Rätt till slut
Därmed fick till slut de boende i Östberga rätt att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter. Drivkrafterna i det unika integrationsprojekt som drevs underifrån fanns kvar – det handlade både om att äga sitt eget boende och att gemensamt förvalta sitt bostadsområde. Hösten 2007 gick de första ombildningarna i mål.

Dessutom påverkade Östbergafallet lagstiftningen: Sedan 2006 ska förvaltningsbeslut som rör enskildas grundläggande rättigheter och skyldigheter alltid ska kunna överklagas till länsrätt för vanlig domstolsprövning, om inte annat särskilt föreskrivs. Och i juni 2007 avskaffades kravet på tillstånd för allmännyttiga bostadsföretag som vill sälja lägenheter till boende.

Pressklipp