Personlig integritet

Alan McCabe mot Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting balsamerar varje år flera tusen avlidna personers kroppar i onödan. Det sker på rutin och utan att anhöriga informeras eller samtycker. Alan McCabe fick reda på att kroppen efter hans avlidna hustru hade balsamerats först när landstinget skickade en faktura till honom och begärde ersättning för balsameringen. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde han landstinget med krav på skadestånd för den olagliga och kränkande hanteringen. Stockholms läns landsting har i en förlikning åtagit sig att betala begärt skadestånd.


– De hade inte sagt ett pip om balsamering. Jag visste inte om det här. Min fru sedan 35 år är död, och så skickar de ut det här horribla brevet. Till människor i sorg. Inte ett ord om att de beklagar sorgen, säger Alan McCabe till DN.

Ingrid och Alan McCabe gifte sig den 21 december 1980. Under sommaren 2014 insjuknade Ingrid McCabe hastigt i cancer och avled i mitten av september 2014. Drygt två veckor senare balsamerades hennes kropp av landstinget. Detta helt utan att hennes make Alan informerats eller samtyckt till ingreppet.

Enligt obduktionslagen får balsamering utan de anhörigas samtycke bara ske i undantagsfall. För att få utföra ingreppet krävs att landstinget har gjort en individuell bedömning och kommit fram till att det av sanitära skäl är nödvändigt att balsamera kroppen i fråga. Anledningen till att balsamering bara är tillåtet i undantagsfall är att det innebär ett långtgående ingrepp i en avliden människas kropp.

Men det har visat sig att Stockholms läns landsting använder balsamering som huvudregel, och inte som undantag. Enligt sin rutin balsamerar Stockholms läns landsting alla avlidna kroppar som förvarats hos landstinget i mer än tio dagar. Under 2014, det år då Ingrid McCabe avled, balsamerade landstinget 4464 kroppar av sanitära skäl. Det är 43 procent av alla avlidna kroppar som hanterades av landstinget det året.

Inget annat landsting i Sverige använder sig av balsamering på det sätt som Stockholms läns landsting gör. Under 2014 har balsamering av sanitära skäl bara skett i ett enda fall i övriga landet. De flesta landsting balsamerar inte alls och flertalet landsting uppger att balsamering är helt onödigt om kroppen begravs inom 30 dagar, vilket den också måste enligt begravningslagen.

– Stockholms läns landsting har kränkt Alan McCabes rättigheter. Det bryter systematiskt mot obduktionslagen och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, säger Alexandra Loyd, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för Alan McCabe.

I februari 2016 lämnade Alan McCabe med Centrum för rättvisas hjälp in ett skadeståndskrav till landstinget. Landstinget svarade i mars att det inte ansåg att det gjort något ”uppenbart fel” som kunde grunda skadeståndsskyldighet – och avslog därmed begäran.

Den 2 maj 2016 lämnade Alan McCabe därför in en stämningsansökan mot landstinget till Stockholms tingsrätt. Det är viktigt för Alan McCabe att få upprättelse för vad som har hänt. För Alan är det också viktigt att landstinget slutar tvångsbalsamera och ändrar sina rutiner för framtiden.

– Jag har gett ett löfte till Ingrid om att jag ska ta hand om henne. Och det ska jag göra även om hon är död. Nu vill jag rätta till det här, för Ingrids skull, säger Alan McCabe till DN.

Stockholms läns landsting betalar det begärda beloppet
Stockholms läns landsting gick i en förlikning med på att betala hela det begärda beloppet samt att se över sina rutiner gällande balsamering. Översynen ska säkerställa att balsamering inte sker i onödan och att anhöriga får tillräcklig information.

– Efter att ha kämpat i flera år har det här äntligen fått ett slut. Genom den här överenskommelsen har jag fått det jag vill ha. Förhoppningsvis har jag hjälpt andra också, avslutar Alan till Dagens Nyheter.

Förlikningen innebär att rättegången vid Stockholms tingsrätt avslutas.

Om balsamering

Balsamering är ett sätt att sakta ner kroppens nedbrytningsprocess. Vid en balsamering tappas kroppen på blod genom ett snitt vid halspulsådern. Blodkärlen fylls därefter av en konserverande vätska, normalt formalin – ett allergi- och cancerframkallande ämne.

Lagen medger möjlighet att balsamera utan samtycke från den avlidne eller dennes anhöriga om det krävs av sanitära skäl. Eftersom en sådan balsamering kan ske emot den enskildes och de anhörigas vilja är möjligheten att balsamera av sanitära skäl starkt begränsad. Balsamering kan också ske på begäran av enskild om till exempel begravning ska ske i utlandet.

Runt om i Sverige är balsamering mycket ovanligt. Det rör sig om enstaka fall per år. I Stockholms läns landsting balsameras däremot närmare hälften av alla avlidna. Denna storskaliga balsamering har pågått i Stockholms län sedan 1970-talet.


Pressklipp