Likabehandling

Elin Sahlin mot Lunds universitet

Elin Sahlin sökte psykologprogrammet inför höstterminen 2008, men nekades plats sedan män automatiskt fått förtur. Elin tog täten för 23 kvinnor i samma situation och stämde universitetet i en grupptalan. I februari 2010 erkände universitetet diskrimineringen och betalade 35 000 kronor vardera i skadestånd.


Inga kvinnor togs in
Elin Sahlin skaffade sig behörighet att söka psykologutbildningen genom att läsa på folkhögskola. Men trots högsta betyg nekades hon plats vid psykologutbildningen i Lund när hon sökte dit inför hösten 2008.

Psykologprogrammet vid Lunds universitet är en av flera utbildningar i landet som tillämpar könsdiskriminerande antagningsregler. Antagningssystemet som används sedan hösten 2008 gav automatisk förtur åt män, vid lika meriter, på utbildningar där antalet kvinnliga sökande var i majoritet.

Under perioden 2006–2008 förekom 152 diskrimineringsfall av det här slaget bara på psykologutbildningen i Lund. I urvalsgruppen folkhögskolebetyg, där Elin Sahlin sökte med högsta betyg, togs inte en enda kvinna in 2006–2008.

Olaglig diskriminering
Förfarandet stred mot både EG-rätten och lagen om likabehandling av studenter i högskolan (som från 1 januari 2009 har ersatts av diskrimineringslagen).

I liket med SLU-fallet (se www.grupptalanmotslu.se) innebär redan det faktum att kvinnor som sökt till psykologutbildningen i Lund haft mindre chans att antas än männen att kvinnor diskrimineras. Dessutom har platserna i folkhögskolekvoten i praktiken varit vikta för män. I februari 2010 medgav universitetet diskrimineringen i en förlikning med de drabbade kvinnorna. De 24 kvinnorna fick 35 000 kr i skadestånd vardera. Förlikningen stadfästes i en dom från Malmö tingsrätt.

Pressklipp
  • Maj 2010

    • Malmö tingsrätt

      Dom