Yrkes- och näringsfrihet

Yog Lamichhane mot Migrationsverket

Först utvisades restaurang Cumin Clubs kock på grund av ett mindre lönemisstag. Nu vägrar Migrationsverket låta kocken komma tillbaka – på grund av att myndigheten räknat fel.


Abid Khan och Farah Khan.

– Det här fallet visar att Migrationsverkets rättsosäkra bedömningar inte bara drabbar hårt arbetande arbetskraftsinvandrare utan också seriösa företagare. Det är oacceptabelt att Migrationsverket i praktiken blockerar ett företags nyckelmedarbetare på så lösa grunder, säger Fredrik Bergman, chefsjurist på Centrum för rättvisa.

Vad har hänt?
Migrationsverket beslutade i maj 2015 att utvisa restaurang Cumin Clubs kock Yog Lamichhane på grund av att arbetsgivaren hade gjort en lönemiss på 173 kronor i månaden.

Så fort misstaget upptäcktes kompenserades Yog för mellanskillnaden. Men det hjälpte inte. Migrationsverkets utvisningsbeslut gjorde att han ändå tvingades lämna Sverige och åka till Nepal, för att därifrån ansöka om ett nytt arbetstillstånd.

Det slog mycket hårt mot Cumin Club att förlora sin viktigaste kock och det var avgörande att Yog kunde komma tillbaka så snart som möjligt.

Men Migrationsverket avslog den nya ansökan om arbetstillstånd. Detta beslut fattades utifrån den felaktiga uppfattningen att restaurangen – som har funnits i drygt tio år och länge gått med vinst – inte skulle ha råd att betala lön till Yog.

Detta trots att Yog hade varit anställd på och fått lön från Cumin Club i fem år innan Migrationsverket fattade sitt beslut – och trots att Centrum för rättvisa har kunnat visa att Migrationsverket grundat sin bedömning på ett räknefel.

Migrationsverkets beslut att stoppa Yog från att återvända till sitt jobb i Sverige grundar sig nämligen på redovisningsmaterial från företaget där lönekostnaderna för honom redan ingår. Migrationsverket har helt enkelt räknat lönekostnaderna för honom dubbelt.

Det är makarna Abid Khan och Farah Khan som driver restaurangen Cumin Club. De har förverkligat sin dröm och med tomma händer byggt upp Cumin Club i Stockholm till en lönsam och prisbelönt indisk kvalitetskrog. Men Migrationsverkets beslut att utvisa restaurangens viktigaste kock och vägran att låta honom komma tillbaka har slagit hårt mot företaget.

– Vi har alltid jobbat hårt och betalat alla skatter. Vi förstår inte varför Migrationsverket försöker sätta käppar i hjulet för vårt företag, säger makarna Khan.

Yog beskrivs av makarna Khan som en klippa i köket. Han vet hur Cumin Clubs uppskattade indiska mat ska tillagas och har förmågan att föra kunskapen vidare i arbetslaget.

Vad händer nu?
Centrum för rättvisa företräder nu Yog i migrationsdomstolen. Efter att Yog med Centrum för rättvisas hjälp överklagat beslutet till migrationsdomstolen, och påpekat att Migrationsverket räknat fel, har myndigheten kommit med ett nytt argument för att han inte ska få komma tillbaka.

Migrationsverket hävdar nu att det inte spelar någon roll om företaget har råd med anställningen. På grund av den tidigare lönemissen ska kocken automatiskt nekas ett nytt arbetstillstånd.

– Misstaget har redan tagit Yog och oss hårt. Det är inte rimligt att vi ska fortsätta straffas för det, säger makarna Khan.

Pressklipp