Göran Persson mot Sjöfartsverket

Av 2009-05-01 juni 2nd, 2021 Yrkes- och näringsfrihet

Göran Persson hade tjänstgjort på fartyg utomlands i 25 år på när Sjöfartsverket plötsligt ändrade hans behörighet. Som en följd förlorade han jobbet. När han överklagade verkets beslut drabbades han av långsamma handläggningstider och fick vänta i över tre år på att Regeringsrätten skulle meddela att de inte skulle pröva fallet. Göran Persson begärde med Centrum för rättvisas hjälp skadestånd hos Justitiekanslern. Justitiekanslern fann att Göran Persson hade rätt till skadestånd på 15 000 kr för den långsamma handläggningstiden, men att verkets felaktiga beslut att ändra behörigheten var mindre allvarligt och därför inte skadeståndsgrundande.

Efter 25 års arbete i olika befattningar på fartyg i andra länder, framför allt i Arktis och Antarktis, skulle Göran Persson 2005 tillträda en ny tjänst som befälhavare (kapten) och sade därför upp sig från sitt gamla jobb.

Han behövde bara Sjöfartsverkets bekräftelse på sin behörighet – en rutinsak att döma av hur frågan hanterats dittills. Men beslutet blev en kalldusch för Göran Persson. Tvärtemot tidigare beslut fick han inte rätt att arbeta som befälhavare, och han kunde inte tillträda det nya jobbet.

Ändrade regler
År 2000 ändrade Sjöfartsverket utformningen av behörighetsbevisen för sjöfartspersonal på så vis att endast behörigheten enligt den svenska förordningen för sjöfartspersonal intygades. I tidigare intyg hade Sjöfartsverket även angett behörigheten enligt en internationell konvention på området (STCW), och det var intyget baserat på konventionen som hade gjort det möjligt för Göran Persson att ta arbeten som befälhavare.

Flera år i domstol
I oktober 2005 avslog Sjöfartsverket Göran Perssons ansökan om att intyga behörigheten enligt konventionen. Göran Persson överklagade beslutet. Sedan såväl länsrätten som kammarrätten avslagit överklagandet begärde Göran Persson i april 2006 prövningstillstånd i Regeringsrätten. Där tog det mer än tre år innan domstolen kom fram till att den inte ens skulle ta upp Göran Perssons fall till prövning.

Skadestånd för långsam handläggning
Med hjälp av Centrum för rättvisa begärde Göran Persson skadestånd hos Justitiekanslern, JK, för Sjöfartsverkets felaktiga beslut och domstolarnas långsamma handläggning.

Enligt JK hade Sjöfartsverket slarvat med det intyg som kostade Göran Persson jobbet. Men trots myndighetsmissen blev det inget skadestånd. JK ansåg att det handlade om ett sådant mindre allvarligt fel som staten inte behöver ta ansvar för enligt skadeståndslagen. Göran Persson får därför ta smällen när det var Sjöfartsverkets miss som gjorde att han förlorade jobbet. Däremot fick Göran Persson 15 000 kr i skadestånd för den långa väntetiden i domstolarna.

Inlagor, domar och beslut
JK-beslut
Justitiekanslern, 20 september 2010

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!