Opinion

Ny vinst för Centrum för rättvisa i Högsta domstolen stärker enskildas tillgång till rättvisa


Centrum för rättvisa har idag vunnit sitt tjugonde fall i högsta instans! Fallet handlar om den grundlagsskyddade rätten till rättvis rättegång och stärker enskildas möjligheter att anlita jurist för att försvara sig mot felaktiga myndighetsbeslut.

Fembarnsmamman Miclin George fick sin bil felaktigt utmätt av Kronofogden för en annan persons skulder. Hon försökte först överklaga beslutet på egen hand, men fick inte framgång. Hon blev därför tvungen att anlita en jurist.

Med juristens hjälp överklagade hon utmätningen till domstol och vann. Hon begärde därefter ersättning av staten för sina rättegångskostnader.

Men Skatteverket, som företrädde staten, vägrade att ersätta henne för kostnaderna. Skatteverket menade att hennes rättegångskostnader var onödiga och påstod att hon lika gärna kunde ha drivit rättsprocessen på egen hand. Detta trots att det överklagande som hon gjorde själv utan jurist hade avfärdats.

Skatteverket drev frågan om rättegångskostnader ända till Högsta domstolen för att inte behöva betala Miclin Georges kostnader. I Högsta domstolen argumenterade Skatteverket för att domstolen skulle begränsa ett tidigare prejudikat som med stöd av grundlagen ger enskilda rätt till ersättning för ”befogade” rättegångskostnader när de vinner mot staten i domstolen.

Skatteverket argumenterade för att Högsta domstolen skulle ställa upp höga krav för när det i praktiken kan anses ”befogat” för enskilda att anlita jurist för att försvara sig mot staten. Om Skatteverket hade fått framgång i det här målet hade det alltså blivit svårare för enskilda att anlita jurist för att tillvarata sina rättigheter mot staten.

Högsta domstolen underkände Skatteverkets argument och gav vår klient Miclin George rätt. Högsta domstolen ansåg att det var befogat för henne att anlita en jurist och inskärpte att grundlagens bestämmelse om rättvis rättegång gav henne rätt till ersättning. Hon fick full ersättning för sina kostnader för att försvara sig mot det felaktiga beslutet. En mycket viktig markering av Högsta domstolen.

Som vi ofta återkommer till är det en av rättsstatens stora utmaningar att de flesta människor i praktiken inte har råd att försvara sina rättigheter. Det här vägledande beslutet är principiellt mycket viktigt och ett led i Centrum för rättvisas arbete att sänka tröskeln för enskildas möjligheter att tillvarata sina rättigheter.

Här kan du läsa mer om fallet och Högsta domstolens beslut.

/Alexandra Loyd, ombud för Miclin George i Högsta domstolen