Nyheter

Håll dig uppdaterad med senaste nyheterna från Centrum för rättvisa.

Remissyttrande över betänkandet Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (SOU 2022:19).

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över betänkandet Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (SOU 2022:19). Utredningen lade fram sitt betänkande den 29 april 2022. Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av vissa delar av regleringen om hemliga tvångsmedel. Syftet har varit att utreda hur hemliga tvångsmedel ska kunna användas […]

Rapport: Myndigheterna har 4239 sidor om henne

I en rapport som Centrum för rättvisa publicerar idag frågade en av de anställda 322 myndigheter vad de vet om henne. Sammanlagt fick hon 4 239 sidor med information. Samtidigt visar granskningen att kommersiella företag dammsuger myndighetssverige på den enorma mängd information om enskilda som finns hos myndigheterna. En ny lag om den offentliga sektorns […]

Ny vinst för Centrum för rättvisa i Högsta domstolen stärker enskildas tillgång till rättvisa

Centrum för rättvisa har idag vunnit sitt tjugonde fall i högsta instans! Fallet handlar om den grundlagsskyddade rätten till rättvis rättegång och stärker enskildas möjligheter att anlita jurist för att försvara sig mot felaktiga myndighetsbeslut. Fembarnsmamman Miclin George fick sin bil felaktigt utmätt av Kronofogden för en annan persons skulder. Hon försökte först överklaga beslutet på […]

Idag ställs de svenska kompetensutvisningarna inför rätta

Stockholm den 21 september 2020. Det är dags för staten att ta ansvar för det rättshaveri som Migrationsverket orsakat. ABB-ingenjören Ali Omumi utvisades felaktigt ur Sverige på grund av ett misstag som hans förrförra arbetsgivare hade gjort. Därefter hindrades han felaktigt av Migrationsverket att komma tillbaka till sitt jobb i Sverige. Konsekvensen blev att han […]