Olivia Rozum m.fl. mot SLU

By 2010-10-27 mars 4th, 2020 Likabehandling

Olagligt att gynna män vid veterinärutbildning

Män fick upp till 38 gånger så stor chans att få plats på veterinärutbildningen. Olivia Rozum har tagit täten för 44 kvinnor som stämt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i landets första grupptalan om diskriminering. Fallet prövades nyligen av hovrätten som fällde SLU för könsdiskriminering och tillerkände kvinnorna 35 000 kr vardera i skadestånd.

I juli 2008 stämde 44 kvinnor SLU i landets första grupptalan om diskriminering. Kvinnorna begärde skadestånd sedan män vid antagningen till veterinärutbildningen 2006 och 2007 i ett så kallat ”viktat lotteri” har getts upp till 38 gånger så stor chans som kvinnor med lika bra meriter att få en plats. Samtliga 44 kvinnor sökte veterinärutbildningen med högsta betyg från folkhögskola. Men som ett resultat av det viktade lotteriet antogs enbart män i den urvalsgruppen.

Bakgrunden till fallet är att fler kvinnor än män läser till veterinär, och att det på senare år har slagit igenom i veterinäryrket. Veterinär är traditionellt ett mansdominerat yrke – sedan några år är kvinnorna i majoritet.

Underkändes av hovrätten
Hovrätten konstaterade att enligt huvudregeln är särbehandling på grund av kön förbjuden. Hovrätten menade också att utrymmet för undantag från huvudregeln är begränsat och att det är tveksamt om det över huvud taget går att göra undantag från huvudregeln med en sådan urvalsmetod som SLU använt.

Under alla förhållanden är den diskriminering som de 44 kvinnorna drabbats av inte proportionerlig i förhållande till den begränsade effekt den haft. Därför konstaterade hovrätten att SLU gjort sig skyldigt till olaglig könsdiskriminering. Hovrättens fyra domare är eniga om domen. Justitiekanslern som är universitetets ombud valde att inte överklaga domen.

Tusentals drabbas varje år
Processen har stort allmänt intresse – en granskning från Centrum för rättvisa visar att under åren 2006-2008 förekom cirka 8 000 liknande fall av diskriminering i högskolan – i 94 procent av fallen är det kvinnor som drabbats.

I media
UNT 2009-11-23
”SLU tvingas betala 1,5 miljoner i skadestånd för köns- diskriminering”,
DN 2009-03-30
”Låt antagningen till högskolan skötas med lotteri”,
Dn Debatt 2009-03-29
”Bara män fick bli veterinärer”,
TT t.ex. DN 2009-02-15

Inlagor och beslut
Tingsrättens dom, 2009-03-30
JK:s överklagande, 2009-04-17
– Svea hovrätts dom, 2009-12-21