Rameez Hussain mot Migrationsverket

Av 2021-04-26 januari 13th, 2022 Kompetensutvisning

Migrationsverket har beslutat att utvisa systemutvecklaren Rameez Hussain som sedan 2016 arbetat som senior apputvecklare på ett IT-företag i Stockholm. Bakgrunden till utvisningen är att Rameez Hussains tidigare arbetsgivare, för fem år sedan, valt fel försäkringspaket för honom. Med hjälp av Centrum för rättvisa har Rameez Hussain överklagat utvisningsbeslutet till Migrationsöverdomstolen. Fallet kan få betydelse för många andra arbetskraftsinvandrare som trots en stark anknytning till den svenska arbetsmarknaden ändå drabbas av Migrationsverkets kompetensutvisningar.

– Jag har arbetat hos min nuvarande arbetsgivare i fem år och har alltid haft hög lön och bra villkor. Varken jag eller min arbetsgivare förstår poängen med att utvisa mig för misstag som någon annan gjort för länge sedan, säger Rameez Hussain.

Systemutvecklare är eftertraktade på den svenska arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingen har länge klassat yrket som ett bristyrke. Trots detta har de så kallade kompetensutvisningarna orsakat stora problem för branschen, vilket fallet med Rameez Hussain är ett av många exempel på.

Rameez Hussain har en masterexamen i datavetenskap från Umeå universitet och har arbetat i Sverige i över sju års tid. Sedan 2016 arbetar han på ett IT-företag i Stockholm som är specialiserat på mobilapputveckling. Rameez Hussain tjänar omkring 50 000 kronor i månaden och har ett fullgott försäkringsskydd. Enligt hans arbetsgivare har han unika spetskompetenser som ingen annan på företaget har.

En person som har arbetat i Sverige under fyra av de senaste sju åren kan ansöka om ett permanent uppehållstillstånd för arbete. Det gjorde Rameez Hussain i mars 2020, men trots att han arbetat i Sverige sedan 2013 beslutade Migrationsverket i stället att han skulle utvisas. I november 2021 upprätthöll Migrationsdomstolen i Malmö utvisningsbeslutet. Skälen för utvisningen är att Rameez Hussain hos tidigare arbetsgivare saknat ett fullgott försäkringsskydd. Bristerna i försäkringsskyddet berodde på att arbetsgivaren av misstag tecknat ett försäkringspaket för arbetare och inte tjänstemän, vilket systemutvecklare betraktas som.

Med hjälp av Centrum för rättvisa har Rameez Hussain nu överklagat till Migrationsöverdomstolen. Om Migrationsöverdomstolen tar upp fallet kan det få betydelse för många andra som har arbetat i Sverige under en lång tid och som nu hotas av utvisning på grund av misstag av tidigare arbetsgivare.

– Rameez Hussains fall illustrerar hur Migrationsverket gång på gång utvisar eftertraktad arbetskraft och fortsätter att tillämpa reglerna för uppehålls- och arbetstillstånd på ett orimligt hårt sätt. För permanent uppehållstillstånd är det enligt lagen utlänningens anknytning till den svenska arbetsmarknaden och bidrag till samhällsutvecklingen som ska bedömas. Vi hoppas att Migrationsöverdomstolen ska klargöra vikten av att man ser till helheten i den här typen av beslut, säger Alexandra Loyd, jurist vid Centrum för rättvisa som tillsammans med Lisa Hyder och Emanuel Klerfelt Johansson är ombud för Rameez Hussain.

Foto: Marie Dahlén

2020

Migrationsverket

Migrationsverkets beslut

Migrationsverkets beslut Rameez Hussain 2020-11-02

Migrationsverket beslutar att neka Rameez Hussain uppehållstillstånd och att utvisa honom.

2 november, 2020

Migrationsdomstolen

Överklagande Rameez Hussain

MigD Överklagande Rameez Hussain 2020-12-18

Rameez Hussain överklagar Migrationsverkets beslut till migrationsdomstolen.

18 december, 2020

2021

Migrationsdomstolen

Yttrande Migrationsverket

MigD Yttrande Migrationsverket 2021-01-27

Migrationsverket yttrar sig över Rameez Hussains överklagande. Migrationsverket vidhåller sin bedömning.

27 januari, 2021

Dagens Nyheter

Han utvisas för misstag hans tidigare chefer gjort

Dagens Nyheter rapporterar om hur Rameez Hussain efter mer än fyra år på samma företag utvisas för att hans tidigare arbetsgivare tecknade fel försäkringspaket.

16 februari, 2021

Sveriges Radio

”Work permit holder appeals rejection of residency permit”

Rameez Hussain och hans ombud juristen Alexandra Loyd intervjuas av Sveriges Radio.

18 februari, 2021

Migrationsdomstolen

Yttrande Rameez Hussain

MigD Yttrande Rameez Hussain 2021-03-18

Rameez Hussain yttrar sig över Migrationsverkets yttrande och efterfrågar vissa förtydliganden.

18 mars, 2021

Bohusläningen

Naod Habtemichael: ”Stoppa kompetensutvisningarna – inte de som kan försörja sig”

Naod Habtemichael skriver om Rameez Hussains fall och om kompetensutvisningarnas negativa konsekvenser för Sverige.

30 mars, 2021

Migrationsdomstolen

Yttrande Migrationsverket

MigD Yttrande Migrationsverket 2021-05-27

Migrationsverket yttrar sig över Rameez Hussains yttrande och vidhåller att Rameez Hussains överklagande bör avslås.

27 maj, 2021

Migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Malmö

Dom

MigD Migrationsdomstolens dom 2021-11-11

Migrationsdomstolen avslår Rameez Hussains överklagande.

11 november, 2021

Migrationsöverdomstolen

Överklagande till Migrationsöverdomstolen

MiÖD Överklagande Rameez Hussain 2021-12-16

Rameez Hussains överklagande till Migrationsöverdomstolen.

16 december, 2021

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!