Rameez Hussain mot Migrationsverket

Av 2021-04-26 maj 4th, 2021 Kompetensutvisning, Pågående fall

Migrationsverket har beslutat att utvisa systemutvecklaren Rameez Hussain som sedan 2016 arbetat som senior apputvecklare på IT-företaget Dynamo. Bakgrunden till utvisningen är att Rameez Hussains tidigare arbetsgivare, för fem år sedan, valt fel försäkringspaket för honom. Med hjälp av Centrum för rättvisa har Rameez Hussain överklagat utvisningsbeslutet. Fallet kan få betydelse för andra arbetskraftsinvandrare som trots en stark anknytning till den svenska arbetsmarknaden ändå drabbas av Migrationsverkets kompetensutvisningar.

– Jag har arbetat hos min nuvarande arbetsgivare Dynamo i fem år och har alltid haft hög lön och bra villkor. Varken jag eller min arbetsgivare förstår poängen med att utvisa mig för misstag som någon annan gjort för länge sedan, säger Rameez Hussain.

Systemutvecklare är eftertraktade på den svenska arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingen har länge klassat yrket som ett bristyrke. Trots detta har de så kallade kompetensutvisningarna orsakat stora problem för branschen, vilket fallet med apputvecklaren Rameez Hussain är det senaste exemplet på.

Rameez Hussain har en masterexamen i datavetenskap från Umeå universitet och har arbetat i Sverige i över sju års tid. Sedan 2016 arbetar han på IT-företaget Dynamo som är specialiserat på mobilapputveckling. Rameez Hussain tjänar omkring 50 000 kronor i månaden och har ett fullgott försäkringsskydd. Enligt hans arbetsgivare har han en unik spetskompetens som ingen annan på företaget har.

En person som har arbetat i Sverige under fyra av de senaste sju åren kan ansöka om ett permanent uppehållstillstånd för arbete. Det gjorde Rameez Hussain i mars 2020, men trots att han arbetat i Sverige sedan 2013 blev han istället utvisad av Migrationsverket. Skälen för beslutet var i huvudsak att Rameez Hussain hos tidigare arbetsgivare saknat ett fullgott försäkringsskydd eftersom arbetsgivaren tecknat ett försäkringspaket för arbetare och inte tjänstemän, vilket systemutvecklare betraktas som. Migrationsverket har också påstått att Rameez Hussains nuvarande arbetsgivare har haft vissa brister, vilket inte stämmer.

Med hjälp av Centrum för rättvisa har Rameez Hussain överklagat Migrationsverkets beslut till migrationsdomstolen. Frågan i domstolen är om Rameez Hussain trots att han arbetat i Sverige i tillräcklig omfattning ska utvisas för att hans tidigare arbetsgivare, för fem år sedan, tecknat fel försäkringspaket. Migrationsverkets hållning är att försäkringsmissar hos tidigare arbetsgivare utesluter arbetskraftsinvandrares möjligheter till permanent uppehållstillstånd.

– Rameez Hussains fall illustrerar hur Migrationsverket gång på gång utvisar eftertraktad arbetskraft och fortsätter att tillämpa reglerna för uppehålls- och arbetstillstånd på ett orimligt hårt sätt. För permanent uppehållstillstånd är det enligt lagen utlänningens anknytning till den svenska arbetsmarknaden och bidrag till samhällsutvecklingen som ska bedömas. I Rameez Hussains fall har Migrationsverket istället gjort en bedömning av hur försäkringsskyddet sett ut, och då låtit försäkringsbrister långt tillbaka i tiden vara utslagsgivande trots att de berott på tidigare arbetsgivare. Det går inte ihop med lagens syfte och det är bra att domstolen nu får granska Migrationsverkets beslut, säger Alexandra Loyd, jurist vid Centrum för rättvisa som tillsammans med Frida Andersson är ombud för Rameez Hussain.

Foto: Marie Dahlén

2020

Migrationsverket

Migrationsverkets beslut

Migrationsverkets beslut Rameez Hussain 2020-11-02

Migrationsverket beslutar att neka Rameez Hussain uppehållstillstånd och att utvisa honom.

2 november, 2020

Migrationsdomstolen

Överklagande Rameez Hussain

MigD Överklagande Rameez Hussain 2020-12-18

Rameez Hussain överklagar Migrationsverkets beslut till migrationsdomstolen.

18 december, 2020

2021

Migrationsdomstolen

Yttrande Migrationsverket

MigD Yttrande Migrationsverket 2021-01-27

Migrationsverket yttrar sig över Rameez Hussains överklagande. Migrationsverket vidhåller sin bedömning.

27 januari, 2021

Dagens Nyheter

Han utvisas för misstag hans tidigare chefer gjort

Dagens Nyheter rapporterar om hur Rameez Hussain efter mer än fyra år på samma företag utvisas för att hans tidigare arbetsgivare tecknade fel försäkringspaket.

16 februari, 2021

Sveriges Radio

”Work permit holder appeals rejection of residency permit”

Rameez Hussain och hans ombud juristen Alexandra Loyd intervjuas av Sveriges Radio.

18 februari, 2021

Migrationsdomstolen

Yttrande Rameez Hussain

MigD Yttrande Rameez Hussain 2021-03-18

Rameez Hussain yttrar sig över Migrationsverkets yttrande och efterfrågar vissa förtydliganden.

18 mars, 2021

Bohusläningen

Naod Habtemichael: ”Stoppa kompetensutvisningarna – inte de som kan försörja sig”

Naod Habtemichael skriver om Rameez Hussains fall och om kompetensutvisningarnas negativa konsekvenser för Sverige.

30 mars, 2021

Migrationsdomstolen

Yttrande Migrationsverket

MigD Yttrande Migrationsverket 2021-05-27

Migrationsverket yttrar sig över Rameez Hussains yttrande och vidhåller att Rameez Hussains överklagande bör avslås.

27 maj, 2021

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!