Rauha och Rudolf Karlsson mot staten

Av 2020-05-11 juli 2nd, 2021 Rättssäkerhet

Rauha och Rudolf Karlsson ville bygga en liten bastu på sin fritidsfastighet och beviljades strandskyddsdispens av kommunen. Men när länsstyrelsen i Stockholm bestämde sig för att granska ärendet blev det liggande i närmare tre års tid. Efter att Rauha och Rudolf Karlsson stämt staten i domstol har staten erkänt att den långa väntetiden utgör ett brott mot rätten till prövning inom skälig tid. Staten går därför med på att betala skadestånd till makarna Karlsson. Fallet kan få betydelse för andra personer som också har drabbats av länsstyrelsens långsamma handläggning.

– Det känns jättebra att få den här upprättelsen. Man ska inte behöva vänta i över tre års tid på ett besked från myndigheterna, säger Rauha Karlsson.

Pensionärerna Rauha och Rudolf Karlsson fick vänta oacceptabelt länge på besked om de fick ersätta ett förfallet båthus på sin fritidsfastighet med en liten bastu eller inte. Kommunen hade beviljat strandskyddsdispens för bygget men efter att länsstyrelsen bestämt sig för att granska kommunens beslut blev deras ärende liggande utan åtgärd i närmare tre års tid.

Sedan år 2009 finns det en möjlighet för länsstyrelserna att på eget initiativ granska och överpröva kommunala beslut om strandskyddsdispens – och på senare år har handläggningstiderna i dessa ärenden vid länsstyrelsen i Stockholm ökat dramatiskt.

Trots återkommande kritik från Justitieombudsmannen har staten hittills motsatt sig att betala ut skadestånd till enskilda som har drabbats av länsstyrelsens långsamma handläggning. Med Centrum för rättvisas hjälp stämde Rauha och Rudolf Karlsson därför staten vid Stockholms tingsrätt.

Och efter att Justitiekanslern tagit del av stämningsansökan medgav staten att den långa väntetiden är en överträdelse av rätten till prövning inom skälig tid och att Rauha och Rudolf Karlsson är berättigade till skadestånd. Tingsrätten har därför fastställt deras rätt till skadestånd i en dom.

En undersökning som Centrum för rättvisa har gjort visar att ungefär hälften av ärendena om strandskyddsdispens som avslutades hos länsstyrelsen i Stockholm år 2019 hade en handläggningstid på två år eller längre. Totalt sett kan närmare 200 personer ha rätt till skadestånd på grund av långsam handläggning.

– Det är bra att staten väljer att ta sitt ansvar för den oacceptabla handläggningstiden i Rauha och Rudolfs fall. Förhoppningsvis kan domen hjälpa andra som har drabbats av länsstyrelsens långsamma handläggning att också få kompensation, säger Rikard Samuelsson, jurist och ombud för Rauha och Rudolf Karlsson.

2020

Stockholms tingsrätt

Stämningsansökan Rauha och Rudolf Karlsson

TR Stämningsansökan Rauha och Rudolf Karlsson 2020-05-11

Rauha och Rudolf Karlssons stämningsansökan.

11 maj, 2020

Sveriges Television

"Tvingades vänta tre år på beslut om bastu – nu stämmer de staten"

SVT sände ett inslag om fallet med pensionärsparet Karlsson som tvingades vänta i tre år på besked om bastu.

21 maj, 2020

Sveriges Television/Uutiset

"Karlssonien sauna kaatui byrokratian rattaisiin: ”Miksi ei saa rakentaa?”

SVT Uutiset sände ett inslag på finska om fallet.

11 juni, 2020

Stockholms tingsrätt

Svaromål

TR Statens svaromål 2020-06-22

Staten medger Rudolf och Rauha Karlssons talan.

22 juni, 2020

Stockholms tingsrätt

Dom

Stockholms tingsrätts dom 2020-06-24

Stockholms tingsrätt förpliktigar staten genom Justitiekanslern att betala 30 000 kr till makarna Karlsson.

24 juni, 2020

SVT Nyheter

"Tvingades vänta tre år på bastubeslut – får 30 000 i skadestånd"

SVT Nyheter rapportera om makarna Karlsson vinst i skadeståndsfrågan.

29 juni, 2020

Sverige radio P4 Stockholm

"Fick vänta i tre år på bastubeslut – får 30 000 kronor"

Även P4 Stockholm rapporterar om framgångarna ärendet.

29 juni, 2020

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!