Sebastian Jonsson mot Fastighetsmäklarnämnden

By 2009-03-23 mars 4th, 2020 Yrkes- och näringsfrihet

Sebastian fick inte använda sin norska mäklarlicens i Sverige

Under mer än ett års tid nekade Fastighetsmäklarnämnden Sebastian Jonsson rätten att utöva sitt yrke i Sverige. Skälet var att han hade en norsk i stället för en svensk utbildning. I dag kom beslut från Justitiekanslern: Fastighetsmäklarnämnden har medvetet agerat i strid med EU-rätten. Justitiekanslern tillerkänner Sebastian Jonsson nu ett rekordstort skadestånd om 335 630 kronor. Flera andra fastighetsmäklare har drabbats på samma sätt.

– Jag är oerhört glad över Justitiekanslerns beslut. Man känner sig rätt så liten när man slåss mot staten men det här visar att även vanliga människor kan få rätt, säger Sebastian Jonsson i en kommentar.

Bakgrunden är att Sebastian Jonsson utbildade sig till fastighetsmäklare i Oslo och fick en norsk mäklarlicens. Efter fem års framgångsrikt arbete i Norge bestämde han sig för att flytta hem till Sverige. Enligt EU-rätten var en norsk mäklarlicens giltig för att arbeta som mäklare även här.

Men den svenska statliga Fastighetsmäklarnämnden satte stopp. Trots att Sebastian Jonsson uppfyllde behörighetskraven tyckte nämnden att Sebastian Jonsson skulle göra ett kompletteringsprov innan han kunde få en svensk licens. Nämndens agerande slog hårt mot Sebastian Jonsson – resultatet blev att han hindrades från att utöva sitt yrke under ett helt år, trots att han fick ett flertal anställningserbjudanden.

Med hjälp av Centrum för rättvisa begärde Sebastian Jonsson därför skadestånd av staten i december 2007. Nu har Justitiekanslern avgjort saken. Nämndens beslut var godtyckligt och gick på tvärs mot både EU:s regelverk och entydig praxis från EG-domstolen. Dessutom fanns inte ens något kompletteringsprov.

Därför får Sebastian Jonsson det skadestånd på 335 630 kronor som han begärde, bland annat som kompensation för förlorad inkomst. Clarence Crafoord är chefsjurist vid Centrum för rättvisa och Sebastian Jonssons ombud:

– Fastighetsmäklarnämnden har försökt skylla på att det här var ett ”formfel”. Men vi lyckades gräva fram uppgifter som bevisade att nämnden visste att den agerade i strid med lagen. Att en statlig myndighet sätter sig över lagen och hindrar någon från att jobba i ett års tid kan knappast sägas vara ett ”formfel”. Vi har även sett att flera andra mäklare drabbades på samma sätt, avslutar Clarence Crafoord.Felaktigt myndighetsbeslut hindrade norskutbildad mäklare att jobba under drygt ett år. Beslutet underkändes i domstol. Med hjälp av Centrum för rättvisa krävs staten på 335 000 kronor i skadestånd.