Aktuellt

Staten döms att betala skadestånd för Kronofogdens fel – Anne-Maries lön utmättes med tvång trots att hon var skuldfri


Kronofogden har i flera år fått allvarlig kritik för att ha misskött sitt uppdrag och slarvat med människors pengar. Anne-Marie Kagarp drabbades av flera felaktiga löneutmätningar och tvingades att leva på existensminimum. Stockholms tingsrätt har idag dömt staten att betala skadestånd till Anne-Marie Kagarp med 10 000 kronor för Kronofogdens fel. Rättsprocessen berör många enskilda och kan få betydelse för liknande fall.

Läs domen från Stockholms tingsrätt här.

– Det känns bra att domstolen slår fast att staten måste ta ansvar för Kronofogdens fel. Det blev svårt att få vardagen att gå ihop när Kronofogden tog min lön, och jag tycker inte att man ska behöva jaga sina egna pengar när myndigheterna gör fel. Jag hoppas att fler som drabbats kan få upprättelse, säger Anne-Marie Kagarp.

Kronofogden har under flera år slarvat med människors pengar och fått upprepad och allvarlig kritik från Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK). Bristerna har bland annat handlat om att Kronofogden betalat ut pengar till fel personer, dröjt med utbetalningar av indrivna medel och utmätt pengar hos människor som inte varit skuldsatta.

I praktiken har det varit svårt för enskilda som drabbats att få upprättelse och kompensation, trots att felen i många fall inneburit överträdelser av den grundlagsskyddade äganderätten. Med Centrum för rättvisas hjälp stämde Anne-Marie Kagarp staten i domstol och begärde skadestånd för att Kronofogden vid två tillfällen utmätt hennes lön trots att hennes skuld redan var betald.

Staten erkände i rättegången att Kronofogden hade gjort fel men ansåg inte att de felaktiga utmätningarna var så allvarliga att staten behövde betala skadestånd. Tingsrätten gick dock på Anne-Marie Kagarps linje och bedömde att staten måste betala skadestånd.

Tingsrätten skriver bland annat följande i sin dom: ”I Anne-Marie Kagarps fall blev hon föremål för två felaktiga utmätningar och Staten berövade alltså hennes egendom två gånger, trots att någon korresponderande skuld inte fanns och hon upprepade gånger hade uppmärksammat Kronofogdemyndigheten på det inträffade. Att en skadelidande i en sådan situation upplever känslor av maktlöshet och frustration framstår som uppenbart.”

– Det är bra att tingsrätten slår fast att Kronofogdens fel var särskilt allvarliga eftersom de innebar överträdelser av Anne-Maries äganderätt. Det är tyvärr alldeles för vanligt att enskildas grundläggande rättigheter kommer i kläm när myndigheterna gör fel, som i fallen med Kronofogden. Den här rättsprocessen kan få betydelse för andra som har drabbats av Kronofogdens brister, säger juristen Helena Myrin, som tillsammans med juristen Emilia Palm företräder Anne-Marie Kagarp.

Stockholms tingsrätt har även i ett annat mål gällande Lars Erik Larsson dömt staten att betala skadestånd för Kronofogdens brister. I det fallet bestod Kronofogdens brist i att Lars Erik Larsson tvingades vänta i mer än ett halvår på att få sina pengar som Kronofogden drivit in. Centrum för rättvisa är ombud för Lars Erik Larsson.

Läs mer om båda fallen här.