Elin Sahlin mot Lunds universitet

By 2009-09-20 mars 4th, 2020 Likabehandling

Universitet gav upp om diskriminering

Elin Sahlin sökte psykologprogrammet vid Lunds universitet inför höstterminen 2008, men nekades plats sedan män automatiskt fått förtur. Elin tog täten för 23 kvinnor i samma situation i en grupptalan mot universitetet. I februari i år gav universitetet upp och betalade ut 35 000 kr vardera skadestånd till kvinnorna.
Elin Sahlin skaffade sig behörighet att söka psykologutbildningen genom att läsa på folkhögskola. Men trots högsta betyg nekades hon plats vid psykologutbildningen i Lund när hon sökte dit inför hösten 2008.

Inga kvinnor togs in
Psykologprogrammet vid Lunds universitet är en av flera utbildningar i landet som tillämpar könsdiskriminerande antagningsregler. Antagningssystemet som används sedan hösten 2008 ger automatisk förtur åt män, vid lika meriter, på utbildningar där antalet kvinnliga sökande är i majoritet.

Under perioden 2006-2008 förekom 152 diskrimineringsfall av det här slaget bara på psykologutbildningen i Lund. I urvalsgruppen folkhögskolebetyg, där Elin Sahlin sökte med högsta betyg, togs inte en enda kvinna in 2006-2008.

Olaglig diskriminering
Förfarandet strider mot både EG-rätten och lagen om likabehandling av studenter i högskolan (som från 1 januari 2009 har ersatts av diskrimineringslagen).

I liket med SLU-fallet (se www.grupptalanmotslu.se) innebär redan det faktum att kvinnor som sökt till psykologutbildningen i Lund haft mindre chans att antas än männen innebar en diskriminering. Dessutom har platserna i folkhögskolekvoten i praktiken varit vikta för män. I februari i år medgav universitetet diskrimineringen i en förlikning med de drabbade kvinnorna. De 24 kvinnorna fick 35 000 kr i skadestånd vardera. Förlikningen stadfästes i en dom från Malmö tingsrätt.

I media
”Stämmer universitetet för diskriminering”,
SR P1 Studio Ett 2009-10-22
”Kvinnor stämmer Lunds universitet”,
Sveriges Radio Ekot 2009-10-14
”Lunds universitet anmält till Jämo”,
SR P3 2008-11-07
”Anmäler universitetet för diskriminering”,
Skånskan 2008-11-06
”Universitetet: Inte fel att stänga dörren för kvinnor”,
Lundagård 2009-03-02

Inlagor och beslut
Dom – Malmö tingsrätt , 2010-03-04
– Stämningsansökan, 2009-10-14