Aktuellt

Beslut idag: Kammarrätten nekar visselblåsarna i Macchiarini-affären domstolsprövning


Katarina Le Blanc, Oscar Simonson och Karl-Henrik Grinnemo. Foto: Centrum för rättvisa

Idag slog Kammarrätten i Stockholm fast att forskare som utpekas som oredliga eller klandervärda av ett universitet inte har rätt att överklaga och försvara sig mot anklagelserna i domstol. Kirurgerna och forskarna Karl-Henrik Grinnemo, Oscar Simonson och Matthias Corbascio var med och slog larm om Paolo Macchiarinis forskning på Karolinska institutet. Men när Karolinska Institutet fattade beslut i Macchiarini-ärendet sommaren 2018 stämplades forskarna själva som oredliga och klandervärda för att de påstods ha bidragit till Macchiarinis forskningsfusk. Varken Karolinska Institutet eller Förvaltningsrätten i Stockholm ansåg att forskarna hade rätt att försvara sig mot anklagelserna i domstol. Kammarrätten i Stockholm har nu bestämt att den inte ens kommer att pröva forskarnas överklagande. Det betyder att förvaltningsrättens beslut står fast utan någon ny bedömning. Med Centrum för rättvisas hjälp kommer forskarna nu att överklaga kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Kammarrättens beslut att inte pröva överklagandet är ett negativt besked för rättssäkerheten i Sverige. Det är grundläggande i en rättsstat att enskilda som pekas ut som klandervärda av myndigheter måste få möjlighet att försvara sig mot anklagelserna i en rättvis rättegång inför en oberoende domstol. Kammarrättens beslut innebär att forskarna inte får den möjligheten i det här fallet. Det behövs ett vägledande avgörande i den här frågan. Därför kommer Centrum för rättvisa nu att hjälpa forskarna att överklaga kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa och ombud för Karl-Henrik Grinnemo, Oscar Simonson och Matthias Corbascio. Centrum för rättvisa företräder även forskaren Katarina Le Blanc, som också pekades ut som oredlig i KI:s beslut.

Sommaren 2018 tog Karolinska Institutet ställning till den anmälan om forskningsfusk som riktats mot kirurgen Paolo Macchiarinis artiklar om konstgjorda luftstrupar. Karolinska Institutets beslut i ärendet den 25 juni 2018 innebar att Paolo Macchiarini fälldes för forskningsfusk. Men i beslutet klandrades även Karl-Henrik Grinnemo, Oscar Simonson och Matthias Corbascio, tre av visselblåsarna som slog larm om missförhållandena till KI:s rektor – samt, bland andra, Katarina Le Blanc. Detta eftersom Karolinska Institutet ansåg att de borde ha upptäckt och agerat mot felaktigheterna i Macchiarinis forskning tidigare.

De utpekade forskarna – visselblåsarna och Katarina Le Blanc – ansåg att Karolinska Institutets beslut innehöll direkta felaktigheter och hade fattats i strid med lag. De överklagade därför till Förvaltningsrätten i Stockholm. Den 6 november 2018 beslutade förvaltningsrätten att inte pröva saken eftersom domstolen bedömde att beslutet inte får överklagas. Detta trots att myndigheters beslut alltid ska kunna överklagas till domstol om det har sådana verkningar att det aktualiserar den enskildes fri- och rättighetsskydd enligt Europakonventionen. Den 21 mars 2019 beslutade Kammarrätten i Stockholm att inte ge prövningstillstånd i målet. Det betyder att förvaltningsrättens bedömning står fast.

Centrum för rättvisa kommer nu att hjälpa de utpekade forskarna att överklaga kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

Kontakt:

Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa
070-82 19 655 / [email protected]

______________________________

Läs Kammarrätten i Stockholms beslut här.

Läs Förvaltningsrätten i Stockholms beslut här.

Läs Centrum för rättvisas överklagande till Kammarrätten i Stockholm här.

Läs mer om fallet:

Dagens Nyheter, ”Förvaltningsrätten avvisar visselblåsarnas överklagan: ’Vi är beredda att gå hur långt som helst’”, 2018-11-08

Dagens Medicin, ”Visselblåsare fälls i Macchiarini-ärendet”, 2018-06-25

Expressen ledare, ”Visselblåsare borde hyllas – inte jagas”, 2018-05-12 

Dagens Medicin, ”Det skulle vara bisarrt om vi fälldes för oredlighet”, 2017-10-30