Yrkes- och näringsfrihet

Alex Matservice mot Norrorts åklagarkammare i Stockholm

Restaurangen Alex Matservice lagade raggmunk för att servera till lunch. Då kom Miljö- och hälsoskyddskontoret på inspektion. Resultatet blev en 45-sidig åtalsanmälan och Alex Matservice dömdes sedermera för att ha brutit mot ett förbud att använda mjöl i matlagningen. Det var bara det att ingen hade fått reda på att ett sådant beslut fanns. Det påstådda beslutet dök upp först i hovrätten sedan ombuden från Centrum för rättvisa tagit sig an fallet. Hovrätten friade Alex Matservice och restaurangen slipper därför betala företagsboten på 10 000 kronor.


En företrädare för Alex Matservice intervjuades i TV4-nyheterna under sommaren 2008 angående problemet med att kommuner tar betalt för livsmedelskontroller de inte genomför. Detta är ett problem som många näringsidkare inom restaurangbranschen känner till; kommunen skickar en faktura för årliga kontroller, men det kan dröja åratal innan de alls kommer på besök och då får restaurangen inte valuta för sina pengar. Detta var vad Alex Matservice hade upplevt och protesterat mot.

Detta väckte Miljö- och hälsoskyddskontorets intresse. Efter ett flertal inspektioner, förelägganden och beslut kom Hälsoskyddskontoret åter på inspektion den 2 december 2008.

Alex Matservice upplevde då att man förde en dialog med Hälsoskyddskontoret om användandet av vetemjöl i matlagningen. Hälsoskyddskontoret var däremot av uppfattningen att det fanns ett totalförbud mot använda av vetemjöl, med undantag för bakning en gång i veckan. Det var bara det att förbudet aldrig kommit Alex Matservice tillhanda. Beslutet kom inte heller åklagaren tillhanda och det anfördes aldrig som bevisning i tingsrätten. Ändå dömdes Alex Matservice för att ha brutit mot beslutet man inte kände till.

Trots att det inte fanns något beslut om förbud mot användande av mjöl i tingsrättsprocessen, annat än i Miljö- och hälsoskyddskontorets polisanmälan, konstaterade tingsrätten att ett sådant beslut fanns.

I själva verket kom beslutet fram först i hovrätten då Centrum för rättvisa klev in i processen som ombud för Alex Matservice – och då visade det sig att förbudet rörde det snävare begreppet ”vetemjöl” och inte ”mjöl”. Under huvudförhandlingen kunde inte åklagaren svara på hur och när man fått in beslutet om förbud mot att använda vetemjöl till åklagarkammaren och kunde heller inte svara på varför det inte var ingivet och åberopat i tingsrätten.

I september 2012 kom den friande domen. Den innebar att Alex Matservice slipper betala företagsboten på 10 000 kronor. Domstolen skriver: ”Vittnena från kommunen har inte lämnat någon uppgift som ens antyder att de muntligen underrättat bolaget om förbehållet om vetemjöl av den 7 november 2008. Vidare finns ingen anteckning om kommunicering med bolaget i detta beslut och av nämndens ärenderegister framgår inte heller att detta beslut expedierats till bolaget eller på något annat sätt kommit bolagets ställföreträdare till del. Det är därmed inte visat att företrädare för Alex Matservice den 2 december 2008 kände till eller ens hade anledning att tro att det skulle finnas ett förbehåll om hantering av vetemjöl. Redan av detta skäl ska någon företagsbot inte dömas ut”.

 • Mars 2011

  • Åklagarmyndigheten

   Beslut

 • December 2011

  • Attunda tingsrätt

   Dom

 • November 2012

  • Svea hovrätt

   Dom