Yrkes- och näringsfrihet

Iouliana Ntemo och Eva-Maria Thiel mot Socialstyrelsen

Den långsamma handläggningen vid Socialstyrelsen gjorde att personer som har haft rätt utbildning för att kunna utöva sjuksköterskeyrket i Sverige istället fick gå arbetslösa. Centrum för rättvisa företrädde Iouliana Ntemo och Eva-Maria Thiel som vände sig till Justitiekanslern med en ansökan om skadestånd för den förlust de lidit.


Socialstyrelsen är den myndighet i Sverige som utfärdar sjuksköterskelegitimationer. Iouliana Ntemo och Eva-Maria Thiel är utbildade sjuksköterskor i Grekland respektive Tyskland. De har båda arbetat som sjuksköterskor i sina hemländer i många år.

Iouliana Ntemo och Eva-Maria Thiel flyttade till Sverige av olika anledningar, men de har båda ett stort intresse för Sverige – Iouliana Ntemo kunde till och med prata svenska redan innan hon flyttade till Sverige. Ingen av dem trodde att det skulle bli något problem för dem att få jobba som sjuksköterska i sitt nya hemland, och de hade hört att det fanns en stor efterfrågan på deras kompetens här i landet.

Men väl i Sverige möttes de av arbetslöshet. Anledningen var att Socialstyrelsen dröjde med att fatta beslut om deras ansökningar om svensk sjuksköterskelegitimation trots att de hade rätt utbildning.

Vad säger lagen?
Enligt såväl EU-rätten som svensk rätt har personer som är legitimerade sjuksköterskor i andra EU-länder rätt att ansöka om att få även en svensk legitimation. Ansökan skickas in till Socialstyrelsen som ska handlägga ansökan skyndsamt. Inom en månad från att ansökan har kommit in ska Socialstyrelsen skicka ut ett bekräftelsebrev samt i förekommande fall ett kompletteringskrav. Socialstyrelsen ska fatta ett beslut om sjuksköterskans ansökan absolut senast tre månader från att ansökan var komplett.

Fick vänta för länge
Iouliana Ntemo fick vänta ett halvår för länge på sin sjuksköterskelegitimation. Under tiden var hon arbetslös med undantag för en period där hon fick en deltidsanställning som städerska.

Eva-Maria Thiel fick vänta nästan fem månader för länge på sin sjuksköterskelegitimation. Även för Eva-Maria Thiel innebar detta att hon fick ta deltids- och timanställningar, istället för att arbeta som sjuksköterska som hon är utbildad till.

Både Iouliana Ntemo och Eva-Maria Thiel började jobba som sjuksköterskor direkt efter att de väl hade fått sina svenska legitimationer.

Socialstyrelsen bröt mot lagen i 32 procent av fallen
När Centrum för rättvisa granskade hur ofta tidsfristerna om en månad för kompletteringskrav samt tre månader för beslut av komplett ansökan överskreds, visade det sig att Socialstyrelsen överskrider någon av dessa två tidsfrister i 32 procent av fallen. Det innebär att Socialstyrelsen bröt mot lagen i nästan en tredjedel av fallen.

Socialstyrelsens långsamma handläggning har flera gånger utsatts för kritik från såväl Justitieombudsmannen, JO, som av media.

JK avslog begäran om skadestånd
Med hjälp av Centrum för rättvisa begärde Iouliana Ntemo och Eva-Maria Thiel skadestånd hos Justitiekanslern, JK, för den förlust de lidit på grund av Socialstyrelsens lagbrott vid handläggningen av deras ansökningar.

Genom beslut den 28 juli 2015 avslog JK Iouliana Ntemo och Eva-Maria Thiels skadeståndstalan, eftersom JK ansåg att Socialstyrelsens bedömning inte hade varit ”uppenbart felaktigt”.

Pressklipp
 • Juli 2015

  • Justitiekanslern

   Beslut

  • Justitiekanslern

   Beslut