Rättssäkerhet

Krzysztof Janiak mot staten

I oktober 2014 fick Krzysztof Janiak ett återkrav från Skatteverket på 300 000 kronor. Med hjälp av en advokat kunde han visa att beslutet var fel och få det upphävt i domstol. Men trots att Skatteverket gjort fel och Krzysztof fått rätt, fick han ändå stå för advokatnotan själv. Nu stämmer han staten för att få ersättning. ”Det är inte förenligt med rätten till en rättvis rättegång att Krzysztof ska tvingas betala för att få rätt mot Skatteverkets felaktiga beslut”, säger Erik Scherstén, jurist på Centrum för rättvisa.


– Det var en väldigt jobbig situation. Skatteverket krävde att jag skulle betala tillbaka pengar som jag aldrig hade fått. Och det var först när jag anlitade en advokat som domstolarna lyssnade på mig. Jag hade inte haft en chans mot myndigheten utan min advokat, säger Krzysztof Janiak.

I oktober 2014 fick Krzysztof Janiak hem ett kravbrev från Skatteverket. Skatteverket hade beslutat att Krzysztof senast månaden därpå skulle betala in nästan 300 000 kronor till myndigheten. Enligt Skatteverket handlade det om en återbetalning. Myndigheten påstod nämligen att Krzysztof hade tagit emot samma belopp på oriktiga grunder några månader tidigare, inom ramen för systemet för rotavdrag. 

Men Krzysztof hade varken begärt eller tagit emot några utbetalningar från Skatteverket. Det skulle i stället visa sig att hans identitet hade kapats och utnyttjats i en bedrägerihärva mot Skatteverket. 

Krzysztof polisanmälde händelsen och överklagade Skatteverkets beslut till domstol. Trots att Krzysztof förklarade att han hade blivit identitetskapad, bedömde förvaltningsrätten att han var skyldig att betala pengarna. 

Efter att ha förlorat i förvaltningsrätten var Krzysztof tvungen att anlita en advokat. Med hjälp av advokaten överklagade han domen till kammarrätten, som till slut gav honom rätt och upphävde Skatteverkets beslut. 

Men trots att han vann nekades han ersättning för de advokatkostnader han haft för att försvara sig mot det felaktiga beslutet. 

Efter processen begärde Krzysztof ersättning för advokatkostnaderna hos Justitiekanslern som är statens advokat. Men även Justitiekanslern sa nej. Enligt Justitiekanslern finns det inga möjligheter att ersätta enskilda som haft advokatkostnader i förvaltningsmål. 

Justitiekanslern medgav dock att Krzysztof hade ”haft svårt att ta tillvara sin rätt utan att anlita ett juridiskt skolat ombud” och ställde sig därför frågan om processen för återkrav ”i alla lägen lever upp till kraven i regeringsformen och i Europakonventionen på att en rättegång ska genomföras rättvist”.

Den frågan är befogad, menar Erik Scherstén, jurist på Centrum för rättvisa. 

– Vi håller med Justitiekanslern om att Krzysztof skulle ha haft svårt att försvara sig mot Skatteverket utan advokat. I en sådan situation blir rättegången inte rättvis om det saknas möjlighet att få ersättning för advokatkostnaderna. 

Centrum för rättvisa har tidigare engagerat sig i frågan om ersättning för rättegångskostnader i förvaltningsmål i fallet Sylvie mot staten. Nu hjälper Centrum för rättvisa även Krzysztof att lämna in en stämningsansökan mot staten för att få ersättning för de advokatkostnader som han orsakats av Skatteverkets felaktiga beslut. Sammanlagt rör det sig om 15 629 kronor som Krzysztof betalat för att få rätt mot Skatteverket.

– ­Det här är ett principiellt viktigt mål. Enskilda ska inte behöva betala för att få rätt mot felande myndigheter. Då blir möjligheten att tillvarata sin rätt mot staten i slutändan en plånboksfråga, avslutar Erik Scherstén, som tillsammans med juristerna Olivia Möller och Leonard Garg företräder Krzysztof Janiak.

Kontakt