Yrkes- och näringsfrihet

Oleksandr Shpak & Altrim Beqiri mot Migrationsverket

Programmerarna Oleksandr och Altrim på IT-företaget Softwerk i Växjö har bra anställningsvillkor och arbetsgivaren har kollektivavtal. Trots det beslutade Migrationsverket att Oleksandr och Altrim skulle utvisas – på grund av ett missförstånd med platsannonserna. Migrationsdomstolen upphävde besluten och återförvisade målen till Migrationsverket som tillslut beviljade dem förlängda uppehålls- och arbetstillstånd.


– Det är oacceptabelt att människor som arbetar och bidrar till samhällsutvecklingen utvisas på grund av bagatellartade fel eller misstag. Det drabbar inte bara enskilda arbetskraftsinvandrare utan slår också hårt mot många svenska företag, säger Fredrik Bergman, chefsjurist på Centrum för rättvisa och ombud för Oleksandr och Altrim tillsammans med Clarence Crafoord, chef för Centrum för rättvisa.

Oleksandr Shpak, 26, och Altrim Beqiri, 28, kom till Sverige från Ukraina respektive Makedonien för att ta masterexamen i datavetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö.

– Sverige har ett gott rykte som IT-nation och vi såg en bra framtid här som programmerare, säger Oleksandr och Altrim.

I början av 2016 rekryterades Oleksandr och Altrim till IT-företaget Softwerk i Växjö. Softwerk är ett snabbväxande företag med 25 anställda från sju olika länder som utvecklar mjukvara åt flera ledande svenska företag.

– Vår största utmaning är att kunna rekrytera rätt kompetens. Det råder enorm brist på programmerare i Sverige. Därför var vi väldigt glada när vi kunde rekrytera så stora talanger som Oleksandr och Altrim, säger Eddie Freij, vd på Softwerk.

Softwerks glädje blev dock kortvarig. Migrationsverket bestämde nämligen att Oleksandr, samt hans hustru, och Altrim skulle utvisas ur Sverige. Skälet till det var att Migrationsverket utgick från att Softwerk inte hade utannonserat Oleksandrs och Altrims tjänster på Arbetsförmedlingens platsbank, och att man vid utannonseringen av tjänsterna därför inte iakttagit det s.k. unionsföreträdet.

Efter Migrationsverkets beslut visade det sig dock att de två rekryteringsföretag som Softwerk använde sig av hade lagt upp annonser även hos Arbetsförmedlingen. Oleksandr och Altrim gav därför in annonserna till migrationsdomstolen efter att ha överklagat Migrationsverkets beslut, och hoppades att problemet skulle vara löst. Migrationsverkets svar på detta var dock att annonserna bedömdes vara en ”efterhandskonstruktion”.

Oleksandr och Altrim är inte ensamma om att riskera utvisning på grund av påstått felaktig annonsering. Enligt Centrum för rättvisas granskning av 450 överklagade beslut från Migrationsverket från 2015 och 2016 utvisades under den tiden 82 personer på grund av formfel i annonseringen.

Centrum för rättvisa företräder Oleksandr, samt hans hustru, och Altrim. Efter att Oleksandr och Altrim överklagat Migrationsverkets beslut har migrationsdomstolen den 20 juli 2017 beslutat att återförvisa målen till Migrationsverket för fortsatt handläggning.

Skälen för besluten var att Oleksandr och Altrim i efterhand har kunnat visa att tjänsterna varit utannonserade på Arbetsförmedlingens platsbank. Eftersom Migrationsverket inte tidigare tagit ställning till de erbjudna arbetsvillkoren visades målen åter till Migrationsverket.

Migrationsverket beslutade i september 2017 att bevilja Oleksandr och Altrim förlängda uppehålls- och arbetstillstånd. Det innebär att Altrim och Oleksandr, samt hans fru, kan fortsätta att bygga den framtid i Sverige som de såg framför sig när de flyttade hit.

– Jag vill arbeta och bo i Sverige och är verkligen glad att jag nu kan fortsätta göra det, säger Oleksandr.

– Efter all väntan och alla turer är beslutet en stor lättnad, tillägger Altrim.