Aktuellt

Grattis Ina Ferrari Bourner – 2019 års Midander-Lönnstipendiat!


Ina Ferrari Bourner har tilldelats 2019 års Midander-Lönnstipendium om 25 000 kronor för sin examensuppsats ”Social adekvans som grund för rättighetsbegränsande åtgärder inom ramen för det allmännas verksamhet?”. Stipendiet delades ut vid Centrum för rättvisas årliga Midander-Lönnföreläsning som anordnades tillsammans med Mannheimer Swartling Advokatbyrå i Stockholm.

Ina Ferrari Bourners uppsats undersöker om det finns situationer där myndigheter får ingripa mot enskilda och begränsa deras rättigheter även om det inte finns något stöd i lagen. Detta är en fråga som har uppmärksammats på senare tid bland annat i samband med skolpersonal som har ingripit fysiskt mot stökiga elever.

Stipendiet delades ut av Centrum för rättvisas ordförande Tomas Nicolin med följande motivering: ”Den vinnande uppsatsen präglas av akademisk träffsäkerhet, ett spänstigt och precist språkbruk samt en mycket god förståelse för den konstitutionella rätten. Analysen av hur grundlagen ska tolkas, vad som anses utgöra en rättighetsbegränsning och vad legalitetsprincipen ställer för krav är särskilt tankeväckande och läsvärd.”

Midander-Lönnstipendiet om 25 000 kronor delas varje år ut av Centrum för rättvisa till den juriststudent som har skrivit den bästa uppsatsen i konstitutionell rätt om fri- och rättigheter. Stipendiet delas ut i samband med en föreläsning. Årets Midander-Lönnföreläsare var  jur. dr. Sebastian Wejedal, som talade på temat ”Förvaltningsprocessen – Har enskilda någon chans mot staten i domstol?”.

Läs Ina Ferrari Bourners uppsats ”Social adekvans som grund för rättighetsbegränsande åtgärder inom ramen för det allmännas verksamhet?”

Se jur. dr. Sebastian Wejedals Midander-Lönnföreläsning ”Förvaltningsprocessen – Har enskilda någon chans mot staten i domstol?”

Läs mer om Midander-Lönnstipendiet