Katarina och Svante Henryson mot Tillväxtverket

Av 2021-06-18 oktober 1st, 2021 Pågående fall, Rättssäkerhet

Hundratals småföretagare som fått korttidsstöd under coronapandemin för att betala löner har drabbats av felaktiga återkrav av Tillväxtverket. Några av dem som drabbats är yrkesmusikerna Katarina och Svante Henryson. Förvaltningsrätten gav Katarina och Henryson rätt mot Tillväxtverket och fann att det var fel av Tillväxtverket att återkräva korttidsstödet. Domen har överklagats av Tillväxtverket till Kammarrätten och målet inväntar för närvarande prövningstillstånd. Fallet kan få betydelse för många andra som drabbats av Tillväxtverkets felaktiga återkrav.

– Vi har gjort allting rätt men ändå får vi fel. På grund av restriktionerna för allmänna sammankomster har nästan alla våra jobb ställts in. Hur kan Tillväxtverket mena att vi inte fått ekonomiska problem?, säger Katarina Henryson som driver Henryson Musik AB tillsammans med sin man Svante Henryson.

Det var i januari 2021 som företagarna Katarina och Svante Henryson fick beskedet ­– det korttidsstöd de fått till sina löner krävs tillbaka av Tillväxtverket. Myndigheten menar att företaget inte har rätt till stödet eftersom det gjort en utdelning. Men i lagen fanns inget utdelningsförbud, och den utdelning som Tillväxtverket hänvisar till genomfördes aldrig.­

För att ha rätt till korttidsstöd ska ett företag ha fått allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av pandemin. Ett halvår efter att stödet infördes våren 2020 ändrade Tillväxtverket plötsligt sin syn på utdelningar. Tillväxtverket anser numera att ett beslut om utdelning alltid innebär att några ekonomiska svårigheter inte föreligger, oavsett utdelningens storlek och företagets ekonomi. Hundratals småföretagare blir därför av med de stöd de fått.

Förvaltningsrätten i Stockholm har gett Tillväxtverket bakläxa i över hälften av fallen. Enligt domstolen har myndigheten gjort fel som automatiskt krävt tillbaka stöden utan att göra en samlad bedömning av företagens ekonomiska situation. Men domstolens praxis är spretig och i 67 fall av de 198 som avgjorts hittills har Tillväxtverket fått rätt.

Centrum för rättvisa hjälper Henrysons i processen mot Tillväxtverket. Enligt Centrum för rättvisa är Tillväxtverkets praxis felaktig.

– Här ser vi att Tillväxtverket skickar återkrav och drar undan mattan för hundratals småföretag, trots att de enskilda inte har gjort något fel. Förvaltningsrättens spretiga praxis visar att det behövs ett vägledande avgörande som tydliggör att beslut inte får dras tillbaka på godtyckliga grunder, säger Alexandra Loyd, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för företagarna tillsammans med Erica Wide och Henrietta Cahn.

Förvaltningsrätten i Stockholm fann att det var fel av Tillväxtverket att återkräva korttidsstödet från Katarina och Svante Henryson. Enligt förvaltningsrätten är en utdelning inte ensam tillräcklig för att konstatera att en arbetsgivare har allvarliga ekonomiska svårigheter. Eftersom Tillväxtverket inte har gjort en sådan helhetsbedömning som lagen kräver har det inte haft rätt att kräva tillbaka stödet.

Förvaltningsrättens dom har överklagats av Tillväxtverket till kammarrätten och målet inväntar för närvarande prövningstillstånd.

Foto Mats Bäcker.

2021

Förvaltningsrätten i Stockholm

Överklagande Henrysons

FR Överklagande Henrysons 2021-06-02

Makarna Henryson överklagar och yrkar att Tillväxtverkets beslut ska upphävas.

2 juni, 2021

Aftonbladet

”Musikerna måste betala tillbaka stöd: ’Känns som en Kafkaprocess’”

Aftonblader skriver om makarna Henrysons fall.

4 juni, 2021

Förvaltningsrätten i Stockholm

Dom

Förvaltningsrättens dom 2021-07-08

Förvaltningsrätten bifaller makarna Henrysons överklagande och upphäver Tillväxtverkets beslut.

8 juli, 2021

Aftonbladet

”Småföretagare fick rätt mot Tillväxtverket: Jätteskönt”

Aftonbladet skriver om makarna Henrysons vinst i förvaltningsrätten.

23 juli, 2021

Kammarrätten i Stockholm

Överklagande Tillväxtverket

Överklagande Tillväxtverket 2021-07-29

Tillväxtverket överklagar och yrkar att förvaltningsrättens dom ska upphävas.

29 juli, 2021

Kammarrätten i Stockholm

Överklagande Henrysons

KR Överklagande Henrysons 2021-08-20

Henrysons överklagar förvaltningsrättens beslut att avvisa företagets yrkande om ersättning för rättegångskostnader.

20 augusti, 2021

2022

Kammarrätten i Stockholm

Slutligt beslut om rättegångskostnader

KR Slutligt beslut 2022-09-09

Kammarrätten beslutar att inte meddela prövningstillstånd i den del av fallet som rör frågan om makarna Henryson har rätt till ersättning för sina rättegångskostnader.

9 september, 2022

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!