Rättssäkerhet

Katarina och Svante Henryson mot Tillväxtverket

Hundratals småföretagare som fått korttidsstöd under coronapandemin för att betala löner har drabbats av felaktiga återkrav av Tillväxtverket. Några av de som drabbats är yrkesmusikerna Katarina och Svante Henryson. Förvaltningsrätten gav Katarina och Svante Henryson rätt mot Tillväxtverket och fann att det var fel av myndigheten att återkräva korttidsstödet. Domen överklagades av Tillväxtverket till Kammarrätten i Stockholm, som gick på myndighetens linje.


Foto: Mats Bäcker

– Vi har gjort allting rätt men ändå så får vi fel. På grund av restriktionerna för allmänna sammankomster har nästan alla våra jobb ställts in. Hur kan Tillväxtverket mena att vi inte fått ekonomiska problem?, säger Katarina Henryson som driver Henryson Musik AB tillsammans med sin man Svante Henryson.

Det var i januari 2021 som företagarna Katarina och Svante Henryson fick beskedet – det korttidsstöd de fått till sina löner krävs tillbaka av Tillväxtverket. Myndigheten menar att företaget inte har rätt till stödet eftersom det gjort en utdelning. Men i lagen fanns inget utdelningsförbud, och den utdelning som Tillväxtverket hänvisar till genomfördes aldrig.

För att ha rätt till korttidsstöd ska ett företag ha fått allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av pandemin. Ett halvår efter att stödet infördes våren 2020 ändrade Tillväxtverket plötsligt sin syn på utdelningar. Tillväxtverket anser numera att ett beslut om utdelning alltid innebär att några ekonomiska svårigheter inte föreligger, oavsett utdelningens storlek och företagets ekonomi. Hundratals småföretagare blir därför av med det stöd de fått.

Centrum för rättvisa hjälper Henrysons i processen mot Tillväxtverket. 

Förvaltningsrätten i Stockholm fann att det var fel av Tillväxtverket att återkräva korttidsstödet från Katarina och Svante Henryson. Enligt förvaltningsrätten är en utdelning inte ensam tillräcklig för att konstatera att en arbetsgivare har allvarliga ekonomiska svårigheter. Eftersom Tillväxtverket inte har gjort en sådan helhetsbedömning som lagen kräver har myndigheten inte haft rätt att kräva tillbaka stödet.

Tillväxtverket överklagade förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm, som meddelade sin dom i december 2022. Kammarrätten gick på Tillväxtverkets linje och menade att Katarina och Svante Henryson inte kan anses ha haft sådana tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som krävs för att korttidsstöd ska lämnas.

Kontakt

Henrietta Cahn

Jurist, Associate (tjänstledig)