Aktuellt

Naturvårdsverkets olagliga beslut ruinerade Evald Hellgrens företag – nekas skadestånd


Evald Hellgren. Foto: Centrum för rättvisa

Evald Hellgren bedrev en framgångsrik näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som konstaterade att Naturvårdsverket ”inte haft fog för sitt beslut” – men då hade hans firma ruinerats. Med hjälp av Centrum för rättvisa har han stämt staten i domstol. Idag har Stockholms tingsrätt meddelat dom i målet.

– Tingsrätten fastställer i sin dom att Naturvårdsverkets beslut var felaktigt, men domstolen anser inte att felet var tillräckligt allvarligt för att staten ska bli skadeståndsskyldig. Det betyder alltså att det är Evald Hellgren som får ta smällen för statens felaktiga beslut. Fallet är principiellt viktigt och vi kommer att överklaga tingsrättens dom till hovrätten, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa som företräder Evald Hellgren.

Viltmästaren och egenföretagaren Evald Hellgren i Örträsk i Västerbotten uppfann den första fällan som godkändes för levandefångst av vildsvin. Den blev en populär produkt bland svenska bönder som var trötta på att se sina ägor förstöras av den snabbt växande vildsvinsstammen.

Men så bestämde Naturvårdsverket plötsligt att dra in tillståndet för fällan på felaktiga grunder och drog därmed undan mattan för Evald Hellgrens firma. Evald Hellgren överklagade Naturvårdsverkets beslut att ta tillbaka tillståndet och fick till slut rätt i kammarrätten, som konstaterade att myndigheten överhuvudtaget ”inte haft fog för sitt beslut”. När domstolen gav Evald Hellgren tillbaka tillståndet hade han redan förlorat 670 000 kronor i uteblivna försäljningsintäkter under två års tid. Dessa pengar begärde han tillbaka av staten.

Men Justitiekanslern, som hanterar skadeståndsanspråk mot staten, nekade honom ersättning. Justitiekanslern hävdade att staten endast kan bli skadeståndsskyldig på grund av felaktig myndighetsutövning när den har begått ”uppenbara fel” och ansåg att felet som Evald Hellgren drabbats av inte var tillräckligt uppenbart.

Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde han staten och begärde ersättning för den skada som det felaktiga beslutet orsakade. Stockholms tingsrätt valde att gå på statens linje och avslog Evald Hellgrens begäran om skadestånd i dom den 12 juni 2019. Tingsrätten höll med om att Naturvårdsverkets beslut var fel, men domstolen ansåg inte att felet var tillräckligt allvarligt fört att staten ska bli skadeståndsskyldig.

Tingsrättens dom kommer att överklagas till Svea hovrätt. För att hovrätten ska pröva målet krävs det prövningstillstånd.

Läs tingsrättens dom här.

Läs mer om fallet här.

För frågor om fallet, kontakta Fredrik Bergman.