Aktuellt

Ny rapport: Så fick pizzabagaren från Jokkmokk ett absurt system på fall


En ny rapport från Centrum för rättvisa, som bygger på en granskning av 1 053 fall visar att den vägledande domen i fallet med pizzabagaren Danyar Mohammed i Jokkmokk från den 13 december 2017 och den andra dom som Migrationsöverdomstolen meddelade samma dag (de så kallade luciadomarna, MIG 2017:24 och MIG 2017:25) påtagligt har förbättrats arbetskraftsinvandrares ställning och rättssäkerhet. Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa, och Johannes Forssberg, rapportförfattare och jurist på Centrum för rättvisa, skriver idag om rapporten på SvD Debatt. I artikeln konstaterar de också att förvaltningsrätterna bär ett stort ansvar för att rättstillämpningen under så lång tid kunde vara så onyanserad på området.

Ladda ner rapporten ”Så fick pizzabagaren från Jokkmokk ett absurt system på fall”.

För ungefär två år sedan började det uppmärksammas i media att arbetskraftsinvandrare utvisades på grund av bagatellartade fel och misstag från arbetsgivaren. Migrationsverket hävdade att lagen tvingade myndigheten att göra sådana bedömningar.

När Centrum för rättvisa började granska Migrationsverkets utvisningsbeslut – vilket resulterade i rapporten Arbetskraftsinvandrares rättslöshet i Sverige hösten 2016 – gjorde vi däremot bedömningen att myndighetens stränga praxis inte berodde på lagen utan på en alltför långtgående tolkning av två domar från Migrationsöverdomstolen, som är prejudikatinstans i migrationsmål.

Stiftelsen tog fallet med pizzabagaren Danyar Mohammedi Jokkmokk – som fått ett utvisningsbeslut på grund av en lönemiss på 460 kronor – till domstol för att utmana Migrationsverkets praxis. Målet var att få fram en ny vägledande dom från Migrationsöverdomstolen som klargjorde att det måste göras nyanserade helhetsbedömningar av om arbetskraftsinvandrare har haft tillräckliga anställningsvillkor.

Migrationsöverdomstolen meddelade så småningom prövningstillstånd i Danyars fall. Den 13 december 2017 kom domen. Samma dag meddelade domstolen ytterligare en dom i ett mål angående arbetstillstånd, som rörde en programmerare. Genom de båda domarna (de så kallade luciadomarna, MIG 2017:24 och MIG 2017:25) underkändes Migrationsverkets mycket stränga praxis, där varje tidigare misstag från arbetsgivaren – oavsett omfattning och orsak – ledde till att ansökningar om förlängt arbetstillstånd avslogs och arbetskraftsinvandraren utvisades. I domarna klargörs att frågan om en arbetskraftsinvandrare har haft tillräckligt goda villkor för att få fortsätta arbeta inte ska bedömas krona för krona och månad för månad utan i stället ska avgöras genom en helhetsbedömning, där orsaken till en eventuell brist beaktas liksom arbetsgivarens seriositet. Danyar fick därför stanna och arbeta vidare i Jokkmokk.

Centrum för rättvisa har i en ny rapport granskat genomslaget för luciadomarna i underrättspraxis. Granskningen, som bygger på en genomgång av 1 053 fall, visar att arbetskraftsinvandrares ställning och rättssäkerhet har förbättrats påtagligt på grund av domarna. Det är numera bara i undantagsfall som arbetskraftsinvandrare utvisas på grund av misstag från uppenbart seriösa arbetsgivare. Detta eftersom såväl migrationsdomstolarna som Migrationsverket i de allra flesta fall gör nyanserade helhetsbedömningar i enlighet med luciadomarna.

Samtidigt visar granskningen att det i två typsituationer fortfarande förekommer onödigt hårda bedömningar. Dessa fall, som känns igen från den senaste tidens medierapportering, handlar om brister i fråga om semesterförmåner och fel som begåtts av en tidigare arbetsgivare. I dessa avseenden kan det behövas ytterligare rättslig vägledning.

Fredrik Bergman, chef på Centrum för rättvisa, och Johannes Forssberg, jurist på Centrum för rättvisa och rapportförfattare, skriver idag om rapporten på SvD Debatt. I artikeln konstaterar de att en orsak till att Migrationsverkets felaktiga lagtolkning kunde leva vidare under så lång tid är att de förvaltningsrätter som prövar överklaganden i arbetstillståndsfall, migrationsdomstolarna, har brustit i sitt uppdrag genom att slentrianmässigt godta Migrationsverkets tolkning i stället för att göra självständiga bedömningar.

Ladda ner rapporten ”Så fick pizzabagaren från Jokkmokk ett absurt system på fall”.

Länk till debattartikel.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]