Aktuellt

Staten döms att betala skadestånd för felaktigt förvaltarskap – Arne Gavelin får rätt i ny dom


Genom ett bristfälligt förfarande ställdes Arne Gavelin under förvaltarskap och fråntogs rätten att bestämma över sitt liv. Ett år senare visade det sig att han aldrig haft behov av förvaltare. Men då hade förvaltaren mot hans vilja redan sålt stora delar av hans egendom. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde han staten på skadestånd. I en dom idag har Stockholms tingsrätt slagit fast att det felaktiga förvaltarskapet har utgjort en allvarlig överträdelse av Arne Gavelins rättigheter enligt Europakonventionen.

– När jag felaktigt ställdes under förvaltarskap kändes det som att jag hade förlorat alla mina rättigheter och ställts utanför samhället. Det hela har varit oerhört förödmjukande. Det känns som en upprättelse att tingsrätten nu slår fast att staten gjort fel, säger Arne Gavelin.

Det var i december 2018 som den 80-årige Arne Gavelin plötsligt inte kunde ta ut pengar från bankomaten eftersom hans kort och konton hade spärrats. Förklaringen visade sig vara att en domstol, utan hans vetskap, hade ställt honom under förvaltarskap.

Förvaltarskap – som historiskt sett har kallats för ”omyndigförklaring” – innebär att en person förlorar sin juridiska beslutsförmåga och kontrollen över sin egendom. Förvaltarskap får anordnas om någon på grund av sjukdom eller liknande förhållande behöver hjälp med att tillvarata sina rättigheter, förvalta sin egendom eller på annat sätt bevaka sina intressen.

Eftersom ett beslut om förvaltarskap är mycket ingripande för den enskilde ska det alltid fattas av domstol och först efter att personen själv har fått möjlighet att yttra sig i frågan. Domstolen har också en långtgående skyldighet att inhämta medicinsk utredning som klarlägger personens behov av förvaltare.

Men i Arne Gavelins fall beslutade domstolen att ställa honom under förvaltarskap utan att han fick någon information om att frågan hade väckts och utan att det fanns någon utförlig medicinsk utredning som bedömde hans behov av förvaltare.

Omedelbart efter att domstolen hade beslutat att ställa Arne Gavelin under förvaltarskap tog förvaltaren kontroll över hans ekonomi. Mot hans vilja inledde förvaltaren sedan försäljningar av bland annat bostads- och skogsfastigheter samt ett flertal entreprenadmaskiner.

Ett år senare ansökte Arne Gavelin själv om att förvaltarskapet skulle upphöra. Det gjordes då en utförlig medicinsk utredning som visade att han aldrig haft något behov av förvaltare. Domstolen tvingades då att riva upp sitt tidigare beslut om förvaltarskap.

Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Arne Gavelin staten och begärde skadestånd för bristerna i domstolens handläggning och för att han felaktigt ställts under förvaltarskap under cirka ett års tid.

I sin dom den 21 april 2022 kommer Stockholms tingsrätt fram till att domstolen som ställde Arne Gavelin under förvaltarskap har överträtt hans rätt till privatliv enligt Europakonventionen. Enligt tingsrätten har handläggningen av Arne Gavelins förvaltarskapsärende varit behäftad med allvarliga brister som avsett väsentliga rättssäkerhetsgarantier som rätten att få yttra sig före beslut, rätten att få ett rättegångsbiträde förordnat för sig och rätten till motiverade beslutsskäl.

Tingsrätten slår fast att staten ska utge ideellt skadestånd till Arne Gavelin med 60 000 kr för att gottgöra att han under ett års tid felaktigt var ställd under förvaltarskap.

– Det här är en bra dom som ger upprättelse åt Arne Gavelin. Den inskärper dessutom vikten av att beslut om en så ingripande åtgärd som förvaltarskap måste föregås av en noggrann prövning i ett förfarande som lever upp till höga krav på rättssäkerhet. Däremot anser vi att kränkningen har varit så allvarlig att Arne Gavelin förtjänar ett högre skadestånd, och vi kommer därför överväga att ta målet vidare till hovrätten, säger Lisa Greene, jurist på Centrum för rättvisa, som tillsammans med juristerna Henrietta Cahn och Olivia Möller företräder Arne Gavelin i rättsprocessen.

Läs domen här.

Kontakt

Henrietta Cahn

Jurist, Associate (tjänstledig)