Artikel: ”Så befäster HD sin roll som grundlagens väktare – stärker skyddet för enskildas fri- och rättigheter”

Av 2018-10-24 mars 4th, 2020 Aktuellt
Fredrik Bergman är jurist och chef för Centrum för rättvisa. Foto: Stefan Tell.

Högsta domstolen har i flera viktiga rättsfall från senare tid befäst sin roll som grundlagens väktare och stärkt skyddet för individens fri- och rättigheter. Detta är en positiv utveckling, eftersom det behövs ett starkt skydd för grundläggande rättigheter som tar hänsyn till men som inte är beroende av Europakonventionen. Det framstår också som naturligt att det konstitutionella skyddet för grundläggande fri- och rättigheter i första hand utvecklas med utgångspunkt i vår egen grundlag.

Om detta skriver Fredrik Bergman som är jurist och chef för Centrum för rättvisa på Dagens Juridiks hemsida den 24 oktober 2018. Artikeln kan läsas här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!