Aktuellt

Centrum för rättvisa kontaktar 300 fastighetsägare som kan ha rätt till skadestånd för lång väntan på myndighetsbeslut


Rudolf och Rauhas fall kan bli vägledande för andra.

I våras hjälpte Centrum för rättvisa pensionärsparet Rudolf och Rauha Karlsson med att få skadestånd av staten för länsstyrelsen i Stockholms långsamma handläggning av deras ärende om strandskyddsdispens. Nu kontaktar Centrum för rättvisa ytterligare 300 fastighetsägare som kan ha rätt till skadestånd.

 – Det är en viktig rättssäkerhetsfråga att enskilda inte ska behöva vänta i flera år på beslut som de är beroende av. Vi hoppas att skadestånd inte bara ska vara ett plåster på såren för den som har drabbats utan även sätta press på myndigheterna att komma till rätta med sina orimligt långa väntetider, säger Rikard Samuelsson, senior jurist hos Centrum för rättvisa. 

Rudolf och Rauha Karlsson fick 30 000 kronor i skadestånd av staten sedan de fått vänta i tre år och tre månader på besked om de skulle få bygga en liten bastu på sin fritidsfastighet eller inte. Det här var första gången som staten erkände att den grundläggande rätten att få sin sak prövad inom skälig tid även omfattar länsstyrelsens handläggning av frågor om strandskyddsdispens. 

anslutning till rättsprocessen genomförde Centrum för rättvisa en granskning av handläggningstiderna hos samtliga länsstyrelser i Sverige i ärenden om strandskyddsdispens. Det kunde då konstateras att handläggningstiderna i Stockholm var avsevärt mycket längre än hos många andra länsstyrelser runtom i landet och att det inte var ovanligt med handläggningstider på tre år eller mer. 

Vid granskningen kunde Centrum för rättvisa identifiera 300 andra fastighetsägare som också fått vänta för länge och kan ha rätt till skadestånd. I en debattartikel i Aftonbladet meddelar Centrum för rättvisa att fastighetsägarna nu kommer att få brev av stiftelsen med information om möjligheten att begära skadestånd. Brevet innehåller även ett formulär som ska underlätta för fastighetsägarna att själva begära skadestånd hos Justitiekanslern. 

 Det är både svårt och kostsamt att försvara sina rättigheter, vilket innebär att många människor går miste om möjligheten att till exempel få skadestånd. Syftet med utskicket är att informera enskilda om deras rättigheter och hjälpa till med den formalia som behövs för att de själva ska kunna begära ersättningavslutar Rikard Samuelsson. 

Läs vår debattartikel i Aftonbladet.

Läs vårt utskick till de 300 drabbade fastighetsägarna.

Läs mer om Rudolf och Rauhas fall.