Aktuellt

Centrum för rättvisas rättsfall blir lag – historiskt när riksdagen röstade ja till lag om grundlagsskadestånd


Foto: Urban Brådhe

Riksdagen har idag, den 22 juni 2022, röstat ja till en ny lag om grundlagsskadestånd. Den nya lagen syftar till att stärka skyddet för enskildas fri- och rättigheter genom att lyfta fram regeringsformen i rättstillämpningen och tydliggöra rättsläget på området. 

Bakgrunden till den nya lagen är två rättsfall som Centrum för rättvisa vann i Högsta domstolen: ”Medborgarskapet I” NJA 2014 s. 323 (där vår klient hette Blake Pettersson som ni ser på bilden ovan) och ”Medborgarskapet II” NJA 2018 s. 103. Det var i dessa två fall som Högsta domstolen för första gången slog fast att myndigheternas brott mot enskildas grundlagsfästa fri- och rättigheter kan medföra skadeståndsskyldighet för staten och kommunerna.

Båda rättsfallen gällde Skatteverkets brott mot skyddet för enskildas medborgarskap. Genom den nya lagstiftningen klargörs det nu att rätten till grundlagsskadestånd inte bara gäller medborgarskap utan alla de fri- och rättigheter som skyddas i regeringsformen.

I riksdagsdebatten lyftes det fram att det handlar om en historisk och banbrytande reform för enskildas fri- och rättigheter som samtliga riksdagspartier har ställt sig bakom. Den nya lagen träder i kraft den 1 augusti 2022.

Läs mer om den nya lagen här.

Läs mer om rättsfallet ”Medborgarskapet I” (Blake Pettersson) här.

Läs mer om rättsfallet ”Medborgarskapet II” (Allan Eliasson) här.