Aktuellt

Lars Erik får sitt skadestånd efter Kronofogdens dröjsmål


Lars Erik Larsson från Uddevalla tvingades vänta i mer än ett halvår på att få sina pengar som Kronofogden drivit in, trots att lagen säger att utbetalningar ska ske inom två veckor. Efter att Högsta domstolen tidigare i år konstaterade att Kronofogden inte behöver betala dröjsmålsränta vid sena utbetalningar har staten i stället gått med på att betala skadestånd till Lars Erik Larsson.

– Det är bra att staten tar sitt ansvar och betalar skadestånd till Lars Erik. Vi förutsätter att staten gör det även beträffande de många andra enskilda som tvingats vänta på att få sina pengar från Kronofogden, säger juristen Erik Scherstén, som tillsammans med Erica Wide företräder Lars Erik Larsson.

Lars Erik Larsson tvingades vänta i mer än ett halvår på sina pengar som Kronofogden drivit in, trots att lagen säger att utbetalningar ska ske inom två veckor. Orsaken till förseningarna är att Kronofogden under flera år har haft stora brister i hanteringen av enskildas pengar. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde därför Lars Erik staten i domstol och begärde dröjsmålsränta på grund av att Kronofogden inte betalade ut hans pengar i tid.

Målet gick ända till Högsta domstolen som den 3 mars i år slog fast att utgångspunkten vid sena utbetalningar från myndigheter är att den enskildes rätt till kompensation får tillgodoses genom reglerna om skadestånd och inte genom dröjsmålsränta. Två av fem justitieråd var dock av motsatt uppfattning och ansåg att Lars Erik hade rätt till dröjsmålsränta.

Efter att målet återförvisades till Svea hovrätt för ny prövning av skadeståndsfrågan har staten gått med på att betala det begärda skadeståndet samt att ersätta Lars Erik för hans rättegångskostnader. Hovrätten har nu meddelat dom i enlighet med statens medgivande. Fallet är därmed avslutat.

Läs hovrättens dom här.

Läs mer om fallet här.

Kontakt