Lars Erik Larsson mot staten

Av 2020-02-14 augusti 24th, 2021 Pågående fall, Äganderätt

Pensionären Lars Erik Larsson från Uddevalla tvingades vänta i över ett halvår på att få sina pengar av Kronofogden, trots att lagen säger att utbetalning måste ske inom två veckor. I en principiellt viktig dom har Svea hovrätt slagit fast att Kronofogdens dröjsmål varit olagligt och att Lars Erik Larsson har rätt till dröjsmålsränta. Domen kan få betydelse för andra som fått vänta på utbetalningar från myndigheter.

– För mig har det hela tiden känts som en självklarhet att Kronofogden precis som alla andra ska betala ränta vid sena betalningar. Jag är väldigt glad för att hovrätten nu kommit fram till att det är det som gäller. Förhoppningsvis kan den här processen vara till hjälp för andra också, säger Lars Erik Larsson.

Kronofogden har under flera år slarvat med människors pengar och fått upprepad och allvarlig kritik från både Justitieombudsmannen och Justitiekanslern. Tusentals enskilda kan vara drabbade. Bristerna har handlat om att Kronofogden har utmätt pengar hos människor som inte varit skuldsatta, betalat ut pengar till fel personer och dröjt med utbetalningar av indrivna medel.

I praktiken har det varit svårt för enskilda som drabbats av Kronofogdens brister att få kompensation. Med hjälp av Centrum för rättvisa har Lars Erik Larsson stämt staten och begärt dröjsmålsränta på grund av att Kronofogden dröjde i över ett halvår med att betala ut hans pengar.

Under hösten 2019 slog Stockholms tingsrätt fast att Kronofogdens betalningsdröjsmål var olagligt, men ansåg inte att Kronofogden behövde följa räntelagen. Istället fick Lars Erik Larsson viss kompensation som skadestånd. Skälet till att han inte fick full ersättning var att det är svårt att bevisa vilken skada som Kronofogdens betalningsdröjsmål orsakat.

Svea hovrätt har i en unik dom gett Lars Erik Larsson rätt och slagit fast att även Kronofogden måste följa räntelagen. Enligt hovrätten är det inte rimligt att den enskilde ska behöva presentera bevisning som är svår att ta fram för att kunna få någon ersättning. Tvärtom talar, enligt hovrätten, starka ändamålsskäl för att dröjsmålsränta ska utgå i en situation som den aktuella.

– Tidigare har uppfattningen varit att enskilda, men inte staten, behöver betala ränta vid betalningsdröjsmål. Det här är en principiellt mycket viktig dom som öppnar upp för att även staten kan bli skyldig att betala dröjsmålsränta vid sena utbetalningar inte bara från Kronofogden utan även från andra myndigheter, säger juristen Erik Scherstén, som tillsammans med Erica Wide företräder Lars Erik Larsson.

Efter att staten överklagat hovrättens dom meddelade Högsta domstolen i augusti 2021 prövningstillstånd i frågan om Kronofogden är skyldig att betala dröjsmålsränta enligt räntelagen. Domen väntas komma vintern 2021/2022.

Centrum för rättvisa företräder även Anne-Marie Kagarp som drabbats av felaktig löneutmätning hos Kronofogden.

2019

Stockholms tingsrätt

Stämningsansökan Lars Erik Larsson

TR Stämningsansökan Lars Erik Larsson 2019-03-26

Lars Erik Larsson stämmer staten genom Justitiekanslern. Han tvingades vänta i över ett halvår på att få sina pengar av Kronofogden, trots att lagen säger att utbetalning måste ske inom två veckor.

26 mars, 2019

Stockholms tingsrätt

Svaromål Justitekanslern

TR Svaromål Justitiekanslern 2019-05-13

Staten motsätter sig Lars Erik Larssons begäran.

13 maj, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttrande Lars Erik Larsson

TR Yttrande Lars Erik Larsson 2019-06-12

Lars Erik Larssons yttrande.

12 juni, 2019

Stockholms tingsrätt

Muntlig förberedelse

TR Protokoll 2019-06-25

Protokoll från muntlig förberedelse.

25 juni, 2019

Stockholms tingsrätt

Justering Lars Erik Larsson

TR Justering Lars Erik Larsson 2019-06-25

Lars Erik Larsson justerar yrkat belopp m.m.

25 juni, 2019

Stockholms tingsrätt

Samlad och slutlig bevisuppgift

TR Slutlig bevisuppgift Lars Erik Larsson 2019-07-02

Lars Erik Larssons samlade och slutliga bevisuppgift.

2 juli, 2019

Stockholms tingsrätt

Dom

Tingsrättens dom 2019-09-26

Staten genom Justitiekanslern förpliktas att till Lars Erik Larsson betala 1 188 kr jämte ränta.

26 september, 2019

Svea hovrätt

Överklagande

HR Överklagande Lars Erik Larsson 2019-10-17

Lars Erik Larssons överklagande till Svea hovrätt.

17 oktober, 2019

2020

Svea hovrätt

Beslut

HR Prövningstillstånd

Svea hovrätt ger prövningstillstånd.

7 januari, 2020

Svea hovrätt

Svarsskrift staten

HR Svarsskrift Justitiekanslern 2020-04-16

Staten motsätter sig att tingsrättens dom ändras.

16 april, 2020

Svea hovrätt

Yttrande Lars Erik Larsson

HR Yttrande Lars Erik Larsson 2020-06-04

Lars Erik Larssons yttrande.

4 juni, 2020

Svea hovrätt

Yttrande staten

HR Yttrande staten 2020-06-07

Statens yttrande.

7 juli, 2020

Svea hovrätt

Huvudförhandling

Lars Erik Larsson möter staten i domstol.

11 december, 2020

2021

Svea hovrätt

Dom

Hovrättens dom 2020-12-11

Svea hovrätt bifaller Lars Erik Larssons talan och slår fast att räntelagen är tillämplig

22 januari, 2021

Högsta domstolen

Överklagande

HD Överklagande Justitiekanslern 2021-02-18

Staten överklagar Svea hovrätts dom till Högsta domstolen.

18 februari, 2021

Högsta domstolen

Beslut

HD Prövningstillstånd 2021-08-09

Högsta domstolen beslutar att ge prövningstillstånd i frågan om dröjsmålsränta.

9 augusti, 2021

SVT Nyheter

”Staten kan få betala dröjsmålsränta vid sena betalningar – prövas av HD”

SVT Nyheter rapporterar om att Högsta domstolen prövar Lars Erik Larssons fall.

24 augusti, 2021

Högsta domstolen

Svarsskrift Lars Erik Larsson

HD Svarsskrivelse Lars-Erik Larsson 2021-08-31

Lars Erik Larsson yttrar sig över Justitiekanslerns överklagande och motsätter sig att hovrättens dom ändras.

31 augusti, 2021

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!