Aktuellt

Högsta domstolen prövar Lars Erik Larssons fall


Högsta domstolen har idag beslutat att pröva om Kronofogden är skyldig att betala dröjsmålsränta till pensionären Lars Erik Larsson som fick vänta mer än ett halvår på att få sina pengar som myndigheten hade drivit in.

– Det här är ett principiellt viktigt fall och det är bra att Högsta domstolen nu beslutat att ge vägledning i frågan om myndigheters skyldighet att följa räntelagen. Domen kommer att få stor betydelse för många andra som fått vänta på utbetalningar från myndigheter, säger juristen Erik Scherstén, som tillsammans med Erica Wide företräder Lars Erik Larsson.

Beskedet från Högsta domstolen kommer efter att staten överklagat en dom från i vintras där Svea hovrätt gav Lars Erik Larsson rätt. Hovrätten konstaterade i domen att Kronofogdens dröjsmål var olagligt och enligt domstolen talade starka ändamålsskäl för att dröjsmålsränta ska utgå i en situation som den aktuella.

Tidigare har uppfattningen varit att enskilda, men inte staten, behöver följa räntelagen. I överklagandet skriver staten bland annat att det är oklart om hovrättens dom innebär att inte bara Kronofogden utan även andra myndigheter måste betala dröjsmålsränta vid sena utbetalningar.