Aktuellt

Samir Sabri blev som 15-åring felaktigt dömd för mord – nekas ersättning av tingsrätten


Samir Sabri blev som 15-åring felaktigt dömd för mordet på sin styvmor och låstes in på ett psykiatriskt sjukhus. 30 år senare fick han resning och friades från alla misstankar. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde han staten i domstol och begärde ersättning för frihetsberövandet. Men i en dom har Stockholms tingsrätt avslagit hans begäran.

– Som vi ser det kan ett erkännande som ett barn gör under hot inte frita staten från ansvar när brottsutredningen dessutom är bristfällig. Det här är ett principiellt viktigt fall och vi kommer att överklaga domen till hovrätten, säger Rikard Samuelsson, jurist och ombud för Samir Sabri.

I maj 1986 mördades Samir Sabris styvmor i deras hem och Samir Sabri – som då var 15 år gammal – tog på sig ansvaret under hot och tvång från en nära anhörig. Några åtgärder för att kontrollera om erkännandet var riktigt vidtogs aldrig och Samir Sabri dömdes för mordet trots att det saknades stödbevisning som bekräftade hans erkännande. Ungefär 30 år senare ansökte han om resning av morddomen och friades då från alla misstankar.

Personer som har varit felaktigt frihetsberövade har normalt rätt till ersättning av staten. Men när Samir Sabri begärde ersättning hos Justitiekanslern nekades han ersättning med motiveringen att hans anspråk har preskriberats, eftersom händelsen ligger mer än tio år tillbaka i tiden. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Samir Sabri staten och begärde ersättning för den tid som han varit felaktigt frihetsberövad.

Under rättegången hävdade staten att Samir Sabri inte heller har rätt till ersättning för att han själv orsakat frihetsberövandet, trots att han som 15-åring under hot av en nära anhörig blev tvingad att ta på sig ansvaret för mordet.

I en dom i dag slog Stockholms tingsrätt fast att Samir Sabris anspråk på ersättning inte hade preskriberats. Men tingsrätten valde ändå att avslå Samir Sabris begäran om ersättning. Enligt tingsrätten hade Samir Sabri själv orsakat frihetsberövandet genom att frivilligt ta på sig brottet.

– Jag ser det som positivt att vi ändå fick framgång i den viktiga delen om preskription. Man ska inte gå miste om sin rätt till ersättning bara för att det tar lång tid att bli frikänd. Jag ser fram emot att ta fallet vidare till hovrätten, säger Samir Sabri.

Läs domen från Stockholms tingsrätt här.

Läs mer om fallet här.

Kontakt
Rikard Samuelsson
0704-53678 / [email protected]