Samir Sabri mot staten

Av 2020-02-13 december 8th, 2021 Rättssäkerhet, Pågående fall

Samir Sabri blev som 15-åring oskyldigt dömd för mordet på sin styvmor och låstes in på ett psykiatriskt sjukhus. När han 30 år senare fick resning och friades från alla misstankar nekades han skadestånd av staten för det felaktiga frihetsberövandet. Enligt staten är Samir Sabris skadestånd preskriberat, eftersom händelsen ligger mer än tio år tillbaka i tiden. Med hjälp av Centrum för rättvisa har Samir Sabri stämt staten för att få frågan om hans rätt till ersättning prövad i domstol.

– Jag har blivit frikänd och fått en upprättelse, säger han. Men den känns inte komplett när de säger nej till att jag ska få skadestånd som alla felaktigt dömda får, säger Samir Sabri i en kommentar till Aftonbladet i samband med att stämningsansökan lämnades in till Stockholms tingsrätt torsdagen den 12 september 2019.

I maj 1986 mördades Samir Sabris styvmor i deras hem och Samir Sabri – som då var 15 år gammal – tog på sig ansvaret för att skydda en nära anhörig. Några åtgärder för att kontrollera om erkännandet var riktigt vidtogs aldrig. Efter att Samir Sabri felaktigt stämplats som ”sinnessjuk” dömdes han för mordet och placerades på Långbro psykiatriska sjukhus. Ungefär ett år efter den fällande domen tog Samir Sabri tillbaka sitt erkännande och förklarade att han hade tvingats ta på sig skulden. Förundersökningen återupptogs men lades ner igen, utan att personen som Samir Sabri pekat ut som skyldig förhördes.

Ungefär 30 år senare ansökte Samir Sabri om resning av morddomen. Han hade då fått hjälp av Aftonbladet-journalisten Anders Johansson och advokaten Sargon De Basso med att granska fallet och den tekniska bevisningen på nytt. Efter att åklagaren konstaterat att ”bevisning framkommit som entydigt talar mot att Samir är gärningsman” beviljades Samir Sabri resning av Svea hovrätt, som beslutade att målet skulle prövas igen. På luciadagen 2016 frikändes Samir Sabri från mordet av Stockholms tingsrätt. Det stod då klart att han varit felaktigt dömd och frihetsberövad från 15 till 17 års ålder.

– Det som hände kommer att påverka mig resten av mitt liv. För mig är det här ett sätt att få staten att be om ursäkt. Jag gör det här inte bara för mig själv utan för att andra som har hamnat i samma situation också ska kunna få upprättelse, säger Samir Sabri.

Personer som har varit felaktigt frihetsberövade har normalt rätt till ersättning av staten. Men i Samir Sabris fall har staten nekat honom ersättning med motiveringen att hans anspråk har preskriberats, eftersom händelsen ligger mer än tio år tillbaka i tiden. För att få ersättning för hela frihetsberövandet hade Samir Sabri, enligt statens synsätt, behövt begära ersättning redan i maj 1996 – alltså tjugo år innan han frikändes.

– Det behövs ett vägledande avgörande i frågan om staten kan hållas ansvarig för allvarliga kränkningar av grundläggande fri- och rättigheter som ligger långt tillbaka i tiden. Regler om preskription får inte tillämpas så stelbent att enskilda i praktiken går miste om sina rättigheter. Därför är det viktigt att det här fallet nu prövas i domstol, förklarar Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa.

I en dom i juni 2020 kom Stockholms tingsrätt fram till att Samir Sabris anspråk på ersättning inte hade preskriberats. Men tingsrätten valde ändå att avslå hans begäran om ersättning. Enligt tingsrätten hade Samir Sabri själv orsakat frihetsberövandet genom att frivilligt ta på sig ansvaret.

Men i juli 2021 ändrade Svea hovrätt tingsrättens dom och tillerkände Samir Sabri skadestånd med 1,2 miljoner kronor. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att det ska beaktas att Samir Sabri endast var 15 år gammal när erkännandet lämnades och att det skett under hot.

– Samir var bara ett barn när han erkände och det är tydligt att rättsväsendet brast i sitt ansvar att utreda det brott som han felaktigt kom att dömas för. Samir är värd upprättelsen som hovrättens dom innebär och jag är glad för hans skull, säger Fredrik Bergman.

Samir Sabri och Justitiekanslern överklagade hovrättens dom till Högsta domstolen. Högsta domstolen beslutade i december 2021 att den ska avgöra fallet.

Mer om fallet

Läs mer om Aftonbladets rapportering om fallet här.

Lyssna på Afonbladets prisbelönta podd #Fallet här.

2019

Stockholms tingsrätt

Stämningsansökan Samir Sabri

TR Stämningsansökan Samir Sabri 2019-09-12

Samir Sabri begär skadestånd av staten för det felaktiga frihetsberövandet. Enligt staten är Samir Sabris skadestånd preskriberat, eftersom händelsen ligger mer än tio år tillbaka i tiden.

12 september, 2019

Aftonbladet

"Samir stämmer staten efter den felaktiga morddomen"

Aftonbladet har följt Samir Sabris väg till att få resning, nu rapporterar dom om att han stämmer staten.

14 september, 2019

Stockholms tingsrätt

Svaromål Justitekanslern

TR Svaromål Justitiekanslern 2019-10-14

Staten motsätter sig Samir Sabris yrkande.

14 oktober, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttrande Samir Sabri

TR Yttrande Samir Sabri 2019-11-07

Samir Sabris yttrande.

7 november, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttrande Justitiekanslern

TR Yttrande Justitiekanslern 2020-11-13

Statens yttrande.

13 november, 2020

Stockholms tingsrätt

Sammanställning

TR Sammanställning 2019-12-19

Stockholms tingsrätts sammanställning.

19 december, 2019

2020

Stockholms tingsrätt

Yttrande Samir Sabri

TR Yttrande Samir Sabri 2020-01-24

Samir Sabris yttrande.

24 januari, 2020

Stockholms tingsrätt

Yttrande Justitiekanslern

TR Yttrande Justitiekanslern 2020-02-06

Statens yttrande.

6 februari, 2020

Stockholms tingsrätt

Yttrande Samir Sabri

TR Yttrande Samir Sabri 2020-02-20

Samir Sabris yttrande.

20 februari, 2020

Stockholms tingsrätt

Yttrande Justitiekanslern

TR Yttrande Justitiekanslern 2020-03-03

Statens yttrande.

3 mars, 2020

Stockholms tingsrätt

Yttrande Samir Sabri

TR Komplettering Samir Sabri 2020-05-25

Samir Sabris yttrande med kompletterande bevisning.

25 maj, 2020

Stockholms tingsrätt

Huvudförhandling

Samir Sabri möter staten i domstolen.

27 maj, 2020

Stockholms tingsrätt

Dom

TR Tingsrättens dom 2020-06-24

Stockholms tingsrätt dömer till statens fördel och förpliktar Samir Sabri att betala statens rättegångskostnader om 37 500 kr.

24 juni, 2020

SVT Nyheter Stockholm

"Dömdes felaktigt för mord – nej till ersättning för andra gången"

Under sommaren 2020 rapporterade SVT Nyheter Stockholm om fallet Samir och att han nekats ersättning ännu en gång.

20 juli, 2020

Svea hovrätt

Överklagande

HR Överklagande Samir Sabri 2020-08-31

Samir Sabri överklagar Stockholms tingsrätts dom till Svea hovrätt.

31 augusti, 2020

Svea hovrätt

Prövningstillstånd

HR Prövningstillstånd 2020-09-03

Svea hovrätt ger prövningstillstånd.

3 september, 2020

Svea hovrätt

Svarsskrift staten

HR Svarsskrift staten 2020-09-29

Staten inkommer med svarsskrift.

29 september, 2020

Svea hovrätt

Yttrande Samir Sabri

HR Yttrande Samir Sabri 2020-10-21

Samir Sabris yttrande.

21 oktober, 2020

Svea hovrätt

Underrättelse

HR Underrättelse 2020-10-26 pdf

Underrättelse om att hovrätten avser hålla huvudförhandling.

26 oktober, 2020

2021

Svea hovrätt

Huvudförhandling

Samir Sabri möter staten i hovrätten.

9 juni, 2021

Svea hovrätt

Dom

HR Hovrättens dom 2021-07-01

Svea hovrätt tillerkänner Samir Sabri skadestånd med 1,2 miljoner kronor.

1 juli, 2021

Högsta domstolen

Överklagande Samir Sabri

HD Överklagande Samir Sabri 2021-07-29

Samir Sabri överklagar hovrättens dom och yrkar på ett högre skadestånd.

29 juli, 2021

Högsta domstolen

Statens överklagande

HD överklagande staten 2021-08-31

Staten överklagar hovrättens dom och begär att Högsta domstolen ogillar (avslår) Samir Sabris skadeståndsanspråk.

31 augusti, 2021

Högsta domstolen

Beslut om prövningstillstånd

HD Prövningstillstånd 2021-12-08

Högsta domstolen gav prövningstillstånd i målet.

Högsta domstolen

Samir Sabris svarsskrivelse

HD Svarsskrivelse Samir Sabri 2021-12-16

Samir Sabri svarar på statens överklagande och motsätter sig statens yrkanden om ändring av hovrättens dom.

16 december, 2021

Högsta domstolen

Statens svarskrivelse

HD Svarsskrivelse staten 2022-01-04

Staten motsätter sig att Högsta domstolen höjer skadeståndet.

4 januari, 2022

2022

Högsta domstolen

Dom

HD Dom 2022-06-30

Högsta domstolen avslår Samirs ersättningsanspråk. Enligt Högsta domstolen har Samir själv orsakat frihetsberövandet genom att felaktigt erkänna brottet. Ett justitieråd var skiljaktigt och ansåg att Samir hade rätt till ersättning med 1,4 miljoner kronor.

30 juni, 2022

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!