Aktuellt

Samir Sabri får upprättelse efter 35 år – tillerkänns 1,2 miljoner kr i skadestånd


Samir Sabri blev som 15-åring felaktigt dömd för mordet på sin styvmor och låstes in på ett psykiatriskt sjukhus. 30 år senare fick han resning och friades från alla misstankar. Efter att Centrum för rättvisa hjälpt Samir Sabri att stämma staten på ersättning för det felaktiga frihetsberövandet nekades han i juni 2020 skadestånd av Stockholms tingsrätt. Men Svea hovrätt har i dag ändrat tingsrättens dom och tillerkänt honom skadestånd med 1,2 miljoner kronor.

– Det känns otroligt skönt att äntligen få upprättelse och en ursäkt efter så många år, säger Samir Sabri.

I maj 1986 mördades Samir Sabris styvmor i deras hem och Samir Sabri – som då var 15 år gammal och själv bevittnade mordet – tog på sig ansvaret under hot och tvång från en nära anhörig. Den polisutredning som följde innehöll stora brister och några åtgärder för att kontrollera om erkännandet var riktigt vidtogs aldrig. Samir Sabri dömdes sedan för mordet trots att det saknades utredning som bekräftade hans erkännande. Ungefär 30 år senare ansökte han om resning av morddomen och friades då från alla misstankar.

Personer som har varit felaktigt frihetsberövade har normalt rätt till ersättning av staten. Men när Samir Sabri begärde ersättning hos Justitiekanslern nekades han ersättning med motiveringen att hans anspråk har preskriberats, eftersom händelsen ligger mer än tio år tillbaka i tiden. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Samir Sabri staten och begärde ersättning för den tid som han varit felaktigt frihetsberövad.

Under rättegången hävdade staten att Samir Sabri inte heller skulle ha rätt till ersättning för att han själv orsakat frihetsberövandet, trots att han som 15-åring själv bevittnat mordet, att han under hot tvingats att ta på sig ansvaret för brottet samt att polis och åklagare inte vidtagit några åtgärder för att verifiera erkännandet.

I en dom i juni 2020 kom Stockholms tingsrätt fram till att Samir Sabris anspråk på ersättning inte hade preskriberats. Men tingsrätten valde ändå att avslå hans begäran om ersättning. Enligt tingsrätten hade Samir Sabri själv orsakat frihetsberövandet genom att frivilligt ta på sig ansvaret.

Men Svea hovrätt har i dag ändrat tingsrättens dom och tillerkänt Samir Sabri skadestånd med 1,2 miljoner kronor. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att det ska beaktas att Samir Sabri endast var 15 år gammal när erkännandet lämnades och att det skett under hot.

– Samir var bara ett barn när han erkände och det tydligt att rättsväsendet brast i sitt ansvar att utreda det brott som han felaktigt kom att dömas för. Samir är värd upprättelsen som hovrättens dom innebär och jag är glad för hans skull, säger Rikard Samuelsson, jurist och ombud för Samir Sabri.

Läs domen från Svea hovrätt här.

Läs mer om fallet här.

Kontakt
Rikard Samuelsson, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Samir Sabri
0704-536782 / [email protected]