Aktuellt

Teddy Bondefalk opererades utan samtycke – nekas skadestånd i tingsrätten


Teddy Bondefalk invalidiserades svårt efter en operation utförd av en medialt uppmärksammad kirurg på Karolinska Universitetssjukhuset. Ända sedan operationen har han hävdat att han utsattes för andra och mer riskfyllda ingrepp än de han hade samtyckt till. Med Centrum för rättvisas hjälp stämde han Region Stockholm på skadestånd. Men i en dom i dag har Stockholms tingsrätt avslagit hans begäran.

– Jag är såklart besviken över tingsrättens dom och ser fram emot att ta fallet vidare till hovrätten. Regionen måste ta ansvar för att man förstörde mitt liv och jag hoppas att det här målet ska leda till att ingen annan drabbas på liknande sätt i framtiden, säger Teddy Bondefalk.

Den pensionerade polisen Teddy Bondefalk kom i kontakt med Karolinska Universitetssjukhuset efter att han hade sökt hjälp för andningsuppehåll under sömnen. Under 2010 beslutades det att han skulle få en kanyl i halsen för att underlätta andningen och säkra lufttillförseln.

Under våren 2011 involverades en medialt uppmärksammad kirurg i behandlingen av Teddy Bondefalk. Teddy Bondefalk gick då med på att genomgå en operation som innebar att andningsvägarna skulle frigöras för att andningskanylen på sikt skulle kunna tas bort.

Men vid operationen utförde den aktuella kirurgen andra och mer riskfyllda ingrepp än de som Teddy Bondefalk fått information om och samtyckt till. I stället för att frigöra luftvägarna tog kirurgen bort cirka fem centimeter av Teddy Bondefalks luftstrupe. Kirurgen tog även bort den andningskanyl som Teddy Bondefalk hade fått för att underlätta sin andning.

En kort tid efter operationen drabbades Teddy Bondefalk av ett akut andningsuppehåll, med hjärtstillestånd och hjärnskador som följd. De fysiska skadorna som Teddy Bondefalk ådrog sig vid andningsuppehållet medförde bland annat att han förlorade större delen av sin syn, sin hörsel samt sin sväljförmåga och att han i dagsläget behöver assistans dygnet runt.

Efter att en åklagare beslutat att inte väcka åtal mot den kirurg som utfört operationen vände sig Teddy Bondefalk till Centrum för rättvisa. Centrum för rättvisa har därefter hjälpt Teddy Bondefalk att stämma Region Stockholm på skadestånd för att han utsatts för ingrepp som han aldrig hade samtyckt till. Men i en dom i dag har Stockholms tingsrätt avslagit hans begäran.

Tingsrätten anser att det är Teddy Bondefalk som måste bevisa att det inte funnits något samtycke till de ingrepp som utförts. Och trots att något samtycke aldrig journalförts av sjukhuset innan operationen bedömer tingsrätten att han inte har lyckats visa att ingreppen skett utan samtycke.

– Det framstår som orimligt att det är patienten som ska bevisa att han eller hon inte har fått tillräcklig information av vårdgivaren om ingreppet och lämnat ett giltigt samtycke. Målet rör viktiga principfrågor om den kroppsliga självbestämmanderätten och vi kommer att överklaga domen till hovrätten, säger Rikard Samuelsson, jurist vid Centrum för rättvisa, som tillsammans med Erik Scherstén och Frida Andersson är ombud för Teddy Bondefalk i målet.

Läs tingsrättens dom här.

Kontakt
Rikard Samuelsson, senior jurist och ombud för Teddy Bondefalk
070-453 67 82 / [email protected]