Aktuellt

Felaktigt dömd för mord som barn – nu ska Högsta domstolen avgöra Samir Sabris rätt till skadestånd


Samir Sabri blev som 15-åring oskyldigt dömd för mordet på sin styvmor och låstes in på ett psykiatriskt sjukhus. När han 30 år senare fick resning och friades från alla misstankar nekades han skadestånd av staten för det felaktiga frihetsberövandet. Enligt staten var Samir Sabris skadestånd preskriberat, eftersom händelsen låg mer än tio år tillbaka i tiden. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Samir Sabri staten för att få skadeståndsfrågan prövad i domstol. Nu ska fallet avgöras i Högsta domstolen.

– Det känns stort att Högsta domstolen tar upp mitt fall, jag ser fram emot att få komma dit och berätta min historia. Jag hoppas att jag ska få upprättelse för det som jag har varit med om. Men mest av allt hoppas jag på att den här rättsprocessen ska leda fram till ett vägledande avgörande som kan hjälpa andra i framtiden, säger Samir Sabri.

I maj 1986 mördades Samir Sabris styvmor i deras hem. Samir Sabri, som då var 15 år gammal och bevittnade mordet, tvingades att ta på sig ansvaret under hot från den verklige gärningspersonen. Den polisutredning som följde innehöll stora brister och några åtgärder för att kontrollera om erkännandet var riktigt vidtogs aldrig. Samir Sabri dömdes sedan för mordet trots att det saknades bevisning som bekräftade hans erkännande. Ungefär 30 år senare ansökte han om resning av morddomen och friades då från alla misstankar.

Personer som har varit felaktigt frihetsberövade har normalt rätt till ersättning av staten. Men när Samir Sabri begärde ersättning hos Justitiekanslern nekades han ersättning med motiveringen att hans anspråk har preskriberats, eftersom händelsen låg mer än tio år tillbaka i tiden. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Samir Sabri staten i domstol och begärde ersättning för den tid som han varit felaktigt frihetsberövad.

Under rättegången hävdade staten att även Samir Sabris felaktiga erkännande gjorde att han inte hade rätt till skadestånd. Detta trots att staten inte ifrågasatte att erkännandet var framtvingat under hot från den verklige gärningspersonen i direkt anslutning till mordet.

I en dom i juni 2020 kom Stockholms tingsrätt fram till att Samir Sabris anspråk på ersättning inte hade preskriberats. Tingsrätten avslog ändå hans begäran om ersättning. Enligt tingsrätten hade Samir Sabri själv orsakat frihetsberövandet genom att felaktigt ta på sig ansvaret. I juli 2021 ändrade Svea hovrätt tingsrättens dom och tillerkände Samir Sabri skadestånd med 1,2 miljoner kronor. Till skillnad från tingsrätten ansåg hovrätten att det felaktiga erkännandet inte gjorde att skadeståndet föll bort, eftersom erkännandet var framtvingat under hot.

Efter överklagande från både staten och Samir Sabri har Högsta domstolen idag bestämt att den ska avgöra fallet.

– Det är bra att Högsta domstolen ska pröva det här viktiga fallet. Det behövs ett vägledande avgörande i frågan om staten kan hållas ansvarig för allvarliga kränkningar av grundläggande fri- och rättigheter som ligger långt tillbaka i tiden. Regler om preskription får inte tillämpas så stelbent att enskilda i praktiken går miste om sina rättigheter,  säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa som företräder Samir Sabri.

Läs mer om fallet här.

Kontakt
Fredrik Bergman Evans

Fredrik Bergman Evans

Chef för Centrum för rättvisa