Aktuellt

Grattis Rebecka Lorentzon – 2021 års Midander-Lönnstipendiat!


Midander-Lönnstipendiet 2021 tilldelas Rebecka Lorentzon för hennes examensuppsats ”Behov av ombud? En undersökning av ombudsfördel i förvaltningsprocessen”.

Stipendiet om 25 000 kronor delas varje år ut av Centrum för rättvisa till den student som har skrivit den bästa examensuppsatsen om individuella fri- och rättigheter. Stipendiet är uppkallat efter det första fallet Centrum för rättvisa vann i Högsta domstolen (NJA 2006 s. 683). Rebecka Lorentzon blir den 15:e i raden av studenter som tilldelats stipendiet sedan det instiftades 2007.

2021 års stipendium delades traditionsenligt ut i samband med Midander-Lönnföreläsningen som hölls i Mannheimer Swartlings lokaler. I år hölls föreläsningen av riksåklagare Petra Lundh, som talade på temat ”Brottsbekämpning och rättssäkerhet – två värden på kollisionskurs?”.

– Det känns väldigt roligt att vara årets Midander-Lönnstipendiat. Jag hoppas att min uppsats kan bidra till att fler får upp ögonen för de svårigheter enskilda står inför när de försöker tillvarata sin rätt i förvaltningsdomstolar, säger Rebecka Lorentzon.

Ladda ner Rebecka Lorentzons uppsats här.