Aktuellt

Tiptapp får rätt mot Stockholms stad – Mark- och miljööverdomstolen upphäver förbud mot populär återvinningsapp


I september 2018 beslutade Stockholms stad att förbjuda delar av den populära återvinningsappen Tiptapp. Anledningen var att kommunen ansåg att renhållningslagstiftningen inte tillåter enskilda att hjälpa varandra med att köra återvinning till återvinningscentralen. Nu har Mark- och miljööverdomstolen gett Tiptapp rätt mot kommunen och slagit fast att det inte finns några hinder för en professionell aktör att skapa en digital mötesplats för hushåll att hitta varandra och erbjuda varandra tjänster i form av transport av avfall. Domen är slutlig och kan inte överklagas.

– Det är bra att vi nu har en vägledande dom som klargör att renhållningslagstiftningen inte hindrar enskilda från att hjälpa varandra med återvinningen. Under processen har vi fått stöd av ett växande antal kommuner och vi är glada över att äntligen ha fått ett slutligt besked i frågan. Tiptapps hundratusentals användare kan nu med gott samvete fortsätta att använda smarta tjänster för återvinning, återbruk och minskat bilberoende, säger Tim Bjelkstam, en av Tiptapps grundare.

Tiptapp är en tjänst som bland annat syftar till att öka återvinningen genom att underlätta för privatpersoner att hjälpa varandra med att köra grovavfall till avfallsanläggningar. Efter att tjänsten lanserats i Stockholm år 2016 blev den på kort tid mycket populär och har därefter börjat användas i många andra städer runtom i landet.

Men i slutet av september 2018 förbjöd Stockholms stad Tiptapp att förmedla transporter till någon annan än de företag som kommunen anlitat för transport av avfall. Kommunen ansåg att renhållningslagstiftningen inte tillåter enskilda att hjälpa varandra med att köra återvinning till återvinningscentralen.

Med hjälp av Centrum för rättvisa överklagade Tiptapp förbudet till mark- och miljödomstolen som i maj förra året gav Tiptapp rätt och upphävde förbudet. Kommunen valde dock att överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen som nu slutligen har avgjort målet till Tiptapps fördel.

Mark- och miljööverdomstolen säger i sin dom att kommunen inte haft författningsstöd för sitt beslut att förbjuda Tiptapp att förmedla transport av avfall. Enligt domstolen ställer varken lagen eller kommunens föreskrifter upp ett hinder för en professionell aktör att skapa en digital mötesplats för hushåll att hitta varandra och erbjuda varandra tjänster i form av transport av grovavfall till återvinningscentral. ”Utgångspunkten är [..] att det enskilda hushållet själv får bestämma hur transporten till återvinningscentralen ska gå till och det finns därvid inget hinder för det enskilda hushållet att anlita någon annan för att utföra transporten för dess räkning”, uttalar domstolen.

– För att en myndighet ska kunna förbjuda ett företag att bedriva näringsverksamhet måste det krävas tydligt stöd i lagen, och något sådant har det inte funnits i det här fallet. Att Mark- och miljööverdomstolen upphäver förbudsbeslutet är därför logiskt och riktigt, säger Fredrik Bergman, som är chef för Centrum för rättvisa och ombud för Tiptapp.

Läs Mark- och miljööverdomstolen dom här.

Kontaktpersoner
Fredrik Bergman Evans

Fredrik Bergman Evans

Chef för Centrum för rättvisa

Tim Bjelkstam

VD för Tiptapp

+46 70-222 4290