Aktuellt

Eskilstuna kommun vill riva deras bostadsområde – tre familjer stämmer kommunen med hjälp av Centrum för rättvisa


Kampen om bostadsområdet Folkesta i Eskilstuna flyttar in rättssalen. Den 3 december 2018 lämnade familjerna in en ansökan om stämning mot kommunen vid Eskilstuna tingsrätt. Från vänster: Else-Brith Värlander, Peter Andersson, Peter Andersson och Lars Värlander.

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]

Kampen om bostadsområdet Folkesta i Eskilstuna flyttar in rättssalen. Den 3 december 2018 lämnade familjerna in en ansökan om stämning mot kommunen vid Eskilstuna tingsrätt. Från vänster: Else-Brith Värlander, Peter Andersson, Peter Andersson och Lars Värlander.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]TV4:s Kalla Fakta avslöjade för två år sedan att Eskilstuna kommun helt i onödan hade tvingat bort 25 familjer från sina hem och förvandlat den lilla villaidyllen i Folkesta till en övergiven spökstad. Efter uppmärksamheten i media fick de tre familjer som inte ville flytta ett löfte av kommunen om att få bo kvar. Men den 6 november beslutade kommunen att bostadsområdet ska rivas och att de tre familjerna ska byggas in i ett industriområde. De tre familjerna svarade med att stämma kommunen i Eskilstuna tingsrätt med hjälp av Centrum för rättvisa.

– Det här fallet är unikt. Eskilstuna kommun har spenderat över 50 miljoner av skattebetalarnas pengar på att tvinga bort människor från sina hem. Kommunen har missbrukat sina maktbefogenheter och kränkt de boendes rätt till respekt för sina hem. Grundlagen är tydlig: kommunen måste visa att det finns ett angeläget allmänt intresse för att kunna tvinga människor från sina hem, och det har det inte funnits i det här fallet, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa, som företräder de tre familjerna i Folkesta utanför Eskilstuna.

Det lilla bostadsområdet i Folkesta utanför Eskilstuna består av sammanlagt 28 bostäder i form av villor och radhus. Bostadsområdet har funnits sedan tidigt 1900-tal och flera av familjerna har bott där i många generationer. Men den 29 augusti 2013 antog kommunen en översiktsplan som skulle få långtgående konsekvenser för de boende. I översiktsplanen angav kommunen att bostadsområdet på sikt skulle rivas och ”omvandlas och införlivas” med det intilliggande industriområdet.

Kommunens plan gjorde att fastigheterna blev i princip osäljbara. Planerna på att riva området skapade också stor osäkerhet och oro hos de boende om deras framtid i Folkesta. Trots att Folkestaborna trivdes och ville bo kvar i sina hus upplevde de flesta att de inte hade något annat val än att godta ett tidsbegränsat inlösenerbjudande från kommunen. På bara några år löste kommunen in större delen av fastigheterna och bostadsområdet tömdes på människor. Under sex års tid har husen stått mer eller mindre tomma och förfallit.

Hösten 2016 avslöjade TV4:s Kalla Fakta att kommunen inte hade och aldrig hade haft några konkreta planer för området och att de 25 familjer som hade tvingats bort från sina hem hade flyttat i onödan. Efter avslöjandet och uppmärksamheten i media gav kommunen de tre familjer som fanns kvar i området ett löfte om att få bo kvar.

Efter att kommunen i november i år bestämt att bostadsområdet ska rivas och att de tre familjerna på sikt ska byggas in i ett industriområde stämmer de nu kommunen vid Eskilstuna tingsrätt med hjälp av Centrum för rättvisa. De tre familjerna i Folkesta begär skadestånd av kommunen med 150 000 kr per person med hänvisning till att kommunen har överträtt deras grundläggande rätt till respekt för sina hem enligt Europakonventionen.

– Jag har en sådan enorm anknytning till Folkesta. Jag har bott här i 70 år och jag vill inte flytta. Jag har kämpat och betalat av huset. Det här fallet handlar om principen, en kommun ska inte kunna tvinga bort människor från sina hem hur som helst, det är en grundläggande rättigheter, säger Peter Andersson, som har växt upp i Folkesta.

– Nu ska tingsrätten avgöra om kommunens agerande har varit lagligt eller inte. Det enda rätta i det här läget är att kommunen respekterar domstolsprövningen och avvaktar med rivningen, avslutar Fredrik Bergman.

För frågor kontakta Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa och ombud för de tre familjerna i Folkesta som nu har stämt Eskilstuna kommun.

______________________________

Läs de tre familjernas stämningsansökan här.

Läs mer om fallet:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]