Student

Fri- och rättighetsinternat 2023


Centrum för rättvisas Fri- och rättighetsinternat är höjdpunkten i vårt studentprogram. Varje sommar sedan 2004 får trettio juriststudenter chansen att under fyra dagar diskutera konstitutionell rätt och strategisk processföring med landets främsta jurister. Ansök till 2023 års internat senast den 15 maj 2023.

För tjugonde året i rad anordnar vi vårt populära sommarinternat där du som deltagare får träffa några av landets främsta jurister, delta i spännande diskussioner, rättegångsspel och case-övningar samt träffa några av Centrum för rättvisas klienter. 

Justitieråd, professorer, forskare, justitiekanslern, Riksåklagaren, Advokatsamfundet samt företrädare för Mannheimer Swartling föreläser regelbundet på internatet. Föregående års program hittar du här

När är internatet?
Datum för 2023 års internat är den 15–18 augusti på Villa Lovik utanför Stockholm.

Vad kostar det?
Internatet är kostnadsfritt för dig som deltagare. Eget hotellrum och alla måltider ingår. Det är också möjligt att ansöka om resestipendium för upp till halva resekostnaden. 

Vem kan delta?
Internatet riktar sig till dig som studerar på juristprogrammet, har läst minst sex terminer och är intresserad av strategisk processföring och individens fri- och rättigheter.