Yrkes- och näringsfrihet

Chaitanya Tellapragadas dotter mot Migrationsverket

Forskaren Chaitanya Tellapragada bor i Sverige tillsammans med sin familj och är verksam vid Karolinska Institutet i Stockholm. När hans yngsta dotter föddes i oktober 2021 beslutade Migrationsverket att utvisa henne för att hennes ansökan om uppehållstillstånd inte lämnats in ”före inresan” i Sverige – trots att hon är född här. Centrum för rättvisa hjälpte Chaitanya att överklaga beslutet och därefter följde en utdragen process. Under processens gång beviljades Chaitanya permanent uppehållstillstånd, och dottern beviljades därefter uppehållstillstånd på den grunden.


– Jag och min fru är såklart lättade över att vår dotters utvisning har stoppats. Vi förstod aldrig poängen med den. Jag tror att Migrationsverkets linje leder till att utländska forskare väljer bort Sverige som forskningsland, säger Chaitanya Tellapragada.

Chaitanya kommer från Indien och har arbetat som forskare i mikrobiologi vid Karolinska Institutet sedan 2018. Han bor tillsammans med sin familj i Stockholm. När familjens yngsta dotter föddes i oktober 2021 trodde han att dotterns ansökan om uppehållstillstånd var en formalitet. Migrationsverkets beslut om att dottern skulle utvisas eftersom hennes ansökan lämnats in ”efter inresan” i Sverige kom därför som en chock. 

Bakgrunden till beslutet är att det i lagen finns ett formellt krav på att familjemedlemmars ansökningar om uppehållstillstånd måste lämnas in och beviljas före deras inresa i Sverige. Normalt sett undantas barn födda i Sverige till personer med arbetstillstånd från det kravet. Men på grund av en lucka i lagen är det oklart hur situationen ska hanteras för barn till personer som har uppehållstillstånd för forskning. 

Migrationsverket har valt att hantera otydligheten i utlänningslagen genom att kräva att forskares barn som fötts här måste ansöka om uppehållstillstånd från utlandet. Detta trots att en sådan tillämpning står i strid med ordalydelsen i lagbestämmelsen eftersom barnen, som fötts här, inte har gjort någon ”inresa” till Sverige.

Med hjälp av Centrum för rättvisa överklagade Chaitanya sin dotters utvisningsbeslut förra våren. Därefter följde en utdragen process och under tiden beviljades Chaitanya själv permanent uppehållstillstånd. Med anledning av det beslutade Migrationsverket att ändra sitt beslut så att dottern får stanna i Sverige. 

– Utvisningen av Chaitanya Tellapragadas dotter visar på en onödig formalism och saknar helt poäng. Det är bra att utvisningen tagits tillbaka och att den här historien har fått ett lyckligt slut, men det finns tyvärr inget som tyder på att Migrationsverket tänker sluta utvisa nyfödda forskarbarn, säger juristen Olivia Möller som är ombud för Chaitanya Tellapragadas dotter.

Kontakt