Aktuellt Yrkes- och näringsfrihet

KI-forskares bebis riskerar utvisning på grund av en lucka i lagen – ”Onödigt formalistiskt”


Forskaren Chaitanya Tellapragada bor i Sverige tillsammans med sin familj och är verksam vid Karolinska Institutet i Stockholm. I oktober förra året föddes hans yngsta dotter. Migrationsverket beslutade att utvisa dottern med hänvisning till en regel som säger att en ansökan om uppehållstillstånd ska ha lämnats in och beviljats ”före inresan” i Sverige – trots att dottern är född här. Centrum för rättvisa hjälper nu Chaitanya Tellapragada att överklaga utvisningsbeslutet.

– Jag och min fru har båda uppehållstillstånd i Sverige och vi förstår inte varför vår dotter ska utvisas till Indien för att därifrån ansöka om ett uppehållstillstånd som hon redan uppfyller kraven för. Att motarbeta utländska forskares möjligheter att leva i Sverige tillsammans med sina familjer på det här sättet kan leda till att många väljer att arbeta i andra länder i stället, säger Chaitanya Tellapragada.

Chaitanya Tellapragada kommer från Indien och arbetar sedan 2018 som forskare inom klinisk bakteriologi vid Karolinska institutet. Han bor tillsammans med sin familj i Stockholm. I oktober förra året föddes Chaitanya Tellapragadas yngsta dotter och en ansökan om uppehållstillstånd lämnades in för henne. Familjen möttes då av ett beslut från Migrationsverket om att dottern skulle utvisas eftersom hennes ansökan lämnats in ”efter inresan” i Sverige. Att dottern är född här och därför inte gjort någon resa in i Sverige har Migrationsverket inte tagit hänsyn till.

När en person har fått uppehållstillstånd i Sverige kan i många fall dennes familj också få uppehållstillstånd här. I lagen ställs dock ett formellt krav upp på att familjemedlemmarnas ansökan om uppehållstillstånd måste ha lämnats in och beviljats före deras inresa i Sverige. Normalt sett brukar barn födda i Sverige till personer med arbetstillstånd undantas från kravet på att ansökan om uppehållstillstånd ska lämnas in och beviljas före inresan i Sverige. En motsvarande möjlighet till undantag för barn till personer med uppehållstillstånd för forskning finns dock inte i lagen och det är därför oklart hur situationen ska hanteras när ett barn till en utländsk forskare föds i Sverige.

Migrationsverket har valt att hantera otydligheten i utlänningslagen genom att tillämpa kravet på att en ansökan ska ha lämnats in och beviljats ”före inresan” även på barn födda i Sverige, trots att sådan tillämpning står i strid med ordalydelsen i lagbestämmelsen.

Med hjälp av Centrum för rättvisa har Chaitanya Tellapragada överklagat sin dotters utvisningsbeslut till migrationsdomstolen för att utmana Migrationsverkets rättstillämpning. Migrationsverket har därefter begärt att få målet återförvisat till myndigheten för en ny prövning av om det föreligger särskilt ömmande omständigheter, ett undantag i utlänningslagen som kan tillämpas generellt oavsett typ av uppehållstillstånd.

– Utvisningen av Chaitanya Tellapragadas dotter visar på en onödig formalism och stelbenthet hos Migrationsverket. Det finns ingen poäng med att barn födda i Sverige, och som uppfyller kraven för uppehållstillstånd, ska behöva lämna landet för att få ansöka om uppehållstillstånd. Vi hoppas att Migrationsverket nu ska tänka om och slå fast att barn som befinner sig i den här situationen inte ska utvisas, säger juristen Lisa Greene som tillsammans med Olivia Möller är ombud för Chaitanya Tellapragadas dotter.

Kontakt

Lisa Greene

Jurist, Associate (föräldraledig)