Föreningsfrihet

Stefan Nilsson m.fl. mot Kommunal och SLA

Sex trädgårdsanläggare i Bjuv och Helsingborg har skickat stämningsansökningar till Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA, och Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal. De har tvingats betala granskningsavgifter till Kommunal, trots att de inte varit medlemmar. Nu begär de pengarna tillbaka och skadestånd för intrånget i deras rättigheter i Europakonventionen. Hovrätten ska nu pröva målet genom mellandom.


Europadomstolen har sagt att fack och arbetsgivare måste ta ansvar för sina övertramp. Här handlar det om ett allvarligt intrång i bland annat föreningsfriheten, säger Clarence Crafoord som är chefsjurist vid Centrum för rättvisa och ombud för trädgårdsanläggarna tillsammans med Gunnar Strömmer.

Fram till våren 2007 tvingades trädgårdsanläggarna betala 1,5 procent av lönen – cirka 400 kronor i månaden – i så kallade granskningsavgifter till Kommunal. Detta trots att de har valt att inte vara med i facket.

Nu begär de pengarna tillbaka av Kommunal. Det handlar om vardera 8 000 till 18 000 kronor. Dessutom kräver trädgårdsanläggarna ideellt skadestånd om vardera 50 000 kronor av Kommunal och SLA gemensamt.

Ingen granskning
Förr i tiden arbetade trädgårdsanläggarna ofta på ackord. Men numera gäller i regel fasta löner, och det finns inte behov av den gamla sortens lönegranskning.

2006 erkände dessutom Kommunal att man inte utfört någon granskning på Väla mark & trädgård i Helsingborg där tre av de sex trädgårdsanläggarna arbetar. En del pengar betalades tillbaka, men långtifrån allt. Någon rättighetskränkning erkändes inte. Övriga tre trädgårdsanläggare arbetar på Utetjänst i Bjuv – inte heller där har det skett någon granskning.

– I över 10 år har jag på egen hand försökt få reda på vad mina pengar gått till. Det känns skönt att nu ha Centrum för rättvisa som ombud och att fallet ska prövas av en domstol, säger Stefan Nilsson, en av de anställda på Väla mark & trädgård.

Strider mot Europakonventionen
I februari 2007 underkände Europadomstolen de granskningsavgifter som gällde på byggområdet – Evaldsson-målet. Redan den bristande insynen i systemet ansågs strida mot Europakonventionen, som är svensk lag sedan 1995. Som en direkt följd av domen avskaffades granskningsavgifterna för både byggnadsarbetare och trädgårdsanläggare.

Granskningsavgifterna strider även mot föreningsfriheten i Europakonventionen. Det är inget fel i sig att Kommunal har en politisk agenda – men det är fel att personer som valt att inte vara medlemmar ska tvingas stödja den ekonomiskt.

Både fack och arbetsgivare ansvariga
Redan 1998 sade Arbetsdomstolen att Europakonventionen kan ge ett skydd mot privata parter på arbetsmarknaden, inte bara mot staten. Och Europadomstolen har i flera domar betonat att fack och arbetsgivare i en modell som den svenska måste ta ansvar för sina egna övertramp.

I trädgårdsanläggarfallet har Kommunal fått alla pengarna från granskningsavgifterna. Och efter Evaldsson-domen var det till slut arbetsgivarsidan som krävde att avgifterna måste bort.

Likväl riktar trädgårdsanläggarna sina krav mot både Kommunal och arbetsgivarorganisationen SLA:

– Båda parter har undertecknat det kollektivavtal som reglerade granskningsavgifterna, och båda parter delar därmed ansvaret för konsekvenserna, konstaterar Clarence Crafoord.

Pressklipp
 • 2013

  • Helsingsborgs tingsrätt

   Dom

  • Hovrätten över Skåne och Blekinge

   Beslut

 • 2016

  • Hovrätten över Skåne och Blekinge

   Dom