Aktuellt

Fick vänta i tre år på myndighetsbeslut – nu stämmer de staten i domstol


Rauha och Rudolf Karlsson ansökte om strandskyddsdispens för att bygga en liten bastu på sin fritidsfastighet. Kommunen sa ja men efter att länsstyrelsen i Stockholm bestämt sig för att granska ärendet blev det liggande i närmare tre års tid. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämmer Rauha och Rudolf staten i ett fall som kan bli vägledande för många andra.

– Tanken har varit att flytta vår bastu till ett nytt hus för att få fler sovplatser till våra barn och barnbarn och det är tröttsamt att behöva vänta så länge på besked, särskilt som vi också blir äldre, säger Rauha Karlsson.

Det var när pensionärerna Rauha och Rudolf Karlsson skulle ersätta ett förfallet båthus på sin fritidsfastighet med en liten bastu som de drabbades av länsstyrelsen i Stockholms långa handläggningstider i ärenden om strandskyddsdispens. Kommunen beviljade strandskyddsdispens men efter att länsstyrelsen bestämt sig för att granska kommunens beslut blev deras ärende liggande utan åtgärd i närmare tre års tid.

För att få bygga på en fastighet som ligger nära vattnet behövs dispens från strandskyddet. Frågan prövas av kommunen men sedan år 2009 finns det en möjlighet för länsstyrelserna att på eget initiativ granska och överpröva kommunala beslut om strandskyddsdispens.

På senare år har handläggningstiderna hos vissa länsstyrelser ökat dramatiskt och i Stockholm kan enskilda nu få vänta i över tre års tid på ett beslut. De långa handläggningstiderna skapar osäkerhet för enskilda som inte kan bebygga sina fastigheter under den tid som prövningen pågår.

Justitieombudsmannen har återkommande riktat kritik mot länsstyrelsen i Stockholm för myndighetens långsamma handläggning av ärenden om strandskyddsdispens. I ett beslut förra året konstaterade Justitieombudsmannen att handläggningstiderna – trots kritiken – verkar ha blivit längre.

Staten har hittills motsatt sig att betala ut skadestånd till enskilda som har drabbats av länsstyrelsens långsamma handläggning. Med hjälp av Centrum för rättvisa har Rauha och Rudolf Karlsson därför stämt staten för att få frågan prövad i domstol.

– Det är grundläggande för rättssäkerheten att myndighetsbeslut som enskilda är beroende av inte tar för lång tid. Som enskild ska man inte behöva vänta i tre års tid på ett besked om man kan bebygga sin fastighet eller inte. Förhoppningen är att en framgångsrik dom i det här fallet ska bli vägledande och hjälpa andra enskilda som också har hamnat i kläm, säger Rikard Samuelsson, jurist och ombud för Rauha och Rudolf Karlsson.

Läs Rauha och Rudolfs stämningsansökan här.

Kontakt
Rikard Samuelsson, jurist och ombud för Rauha och Rudolf Karlsson
070-453 67 82 / [email protected]