Aktuellt

Ingenjören Ali Omumi vinner i domstol – Migrationsverkets påhittade regel underkänns


I ett av de mest uppmärksammade fallen av kompetensutvisningar utvisade Migrationsverket i somras ABB-ingenjören Ali Omumi på grund av att han hade saknat försäkring hos sin förrförra arbetsgivare. Därefter stoppade myndigheten Ali Omumi från att komma tillbaka till ABB och Sverige med hänvisning till en påhittad regel, som innebär att utvisade arbetskraftsinvandrare under en obestämd tidsperiod portas från Sverige. Nu ger Migrationsdomstolen i Malmö Ali Omumi rätt – och underkänner Migrationsverkets påhittade regel.

– Nu hoppas jag på att snart kunna komma tillbaka till mitt arbete i Sverige tillsammans med min familj, säger Ali Omumi.

Domen innebär att Migrationsverkets beslut rivs upp och att ärendet skickas tillbaka till myndigheten, som ska göra en ny prövning av Ali Omumis ansökan som enbart ska avse den aktuella anställningen hos ABB. Eftersom denna anställning uppfyller alla krav väntas Migrationsverket bevilja Ali Omumi arbetstillstånd i Sverige inom kort.

– Det är bra att migrationsdomstolen nu river upp Migrationsverkets felaktiga beslut. Samtidigt är det mycket allvarligt att Migrationsverket systematiskt hindrar personer som Ali Omumi från att komma tillbaka till sitt arbete i Sverige utan stöd i lagen. Migrationsverkets påhittade regel har upprepade gånger underkänts i domstol. Det är hög tid att Migrationsverket rättar sig efter domstolskritiken och slutar försätta arbetskraftsinvandrare med jobb i Sverige i karantän utomlands, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa och ombud för Ali Omumi.

Bakgrund

Ali Omumi, 39, är utbildad maskiningenjör och kommer från Iran. Fram till sommaren 2018 arbetade han på ABB i Ludvika. Då utvisades Ali Omumi och hans familj från Sverige på grund av att han hos sin förrförra arbetsgivare hade saknat vissa försäkringar. Beslutet tog Ali Omumi och hans familj hårt. Det var också ett tungt besked för ABB, där han varit en uppskattad medarbetare. Såväl Ali Omumi som ABB förutsatte dock att han snart skulle kunna komma tillbaka till Sverige genom att ansöka om ett nytt arbetstillstånd efter utvisningen.

Men Migrationsverket beslutade i oktober 2018 att neka Ali Omumi nytt arbetstillstånd i Sverige. Av beslutet framgår att Migrationsverket ansåg att ansökan – som skickades in två månader efter att Ali Omumi hade lämnat Sverige – hade kommit in ”för kort tid efter utvisningen” för att han skulle kunna få en ny prövning.

Migrationsverkets uppfattning att arbetskraftsinvandrare som utvisats måste befinna sig i en slags karantän innan de får komma tillbaka kallades tidigare ”sexmånadersregeln” internt på myndigheten. Detta eftersom det ansågs att arbetskraftsinvandrare kunde få en ny prövning av en ansökan om arbetstillstånd när de befunnit sig utomlands i sex månader. Numera anser dock Migrationsverket att det inte finns någon tidsgräns för hur länge en tidigare utvisning ska medföra automatiskt avslag på en ansökan om arbetstillstånd. Karantänen kan alltså vara i åratal.

Det finns inget stöd i lag, förarbeten eller domstolspraxis för att arbetskraftsinvandrare som har utvisats ska sitta i karantän utomlands och automatiskt få avslag om de på nytt ansöker om arbetstillstånd i Sverige. Migrationsverkets påhittade regel skapar stora problem både för de enskilda arbetskraftsinvandrare som försätts i karantän och för de svenska företag som är beroende av deras kompetens. Därför engagerade sig Centrum för rättvisa i Ali Omumis fall.

Överklagade med hjälp av Centrum för rättvisa

Med Centrum för rättvisas hjälp överklagade Ali Omumi Migrationsverkets beslut till Migrationsdomstolen i Malmö. Domstolen slår nu fast att Migrationsverket inte haft fog för att automatiskt avslå Ali Omumis ansökan på grund av den tidigare utvisningen. I stället ska ansökan bedömas som en ny ansökan och prövas i sak. Det här är inte första gången som Migrationsverkets karantänsregel underkänns i domstol. I åtminstone sjutton andra fall från senare tid har migrationsdomstolarna underkänt Migrationsverkets uppfattning om att utvisade arbetskraftsinvandrare måste befinna sig i karantän utomlands innan de har möjlighet att komma tillbaka.

Eftersom Migrationsverket inte gjorde någon prövning av Ali Omumis ansökan i sak, utan automatiskt avslog den, återförvisar migrationsdomstolen ärendet till myndigheten för en ny prövning. Migrationsverket ska nu enbart pröva om den aktuella anställningen hos ABB uppfyller villkoren. Prövningen väntas gå snabbt, eftersom Ali Omumis villkor hos ABB hela tiden har varit korrekta.

– Ali Omumi och hans familj har tillbringat närmare ett år av sina liv i ovisshet och väntan i utlandet, på grund av Migrationsverkets påhittade regel. Om myndigheten hade gjort rätt från början skulle Ali Omumi ha varit tillbaka i Sverige och på ABB för länge sedan. Jag utgår nu från att Migrationsverket mycket skyndsamt ser till att Ali Omumi och hans familj kan komma tillbaka till Sverige, säger Fredrik Bergman

Kontakt:
Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa
070-821 96 55 / [email protected]