Aktuellt

Östersund vill tvångsinlösa syskonens barndomshem – nu tar de strid för sitt hus


Trots tidigare löften om att deras barndomshem ska få stå kvar har Östersunds kommun ansökt om tvångsinlösen av syskonen Leif och Anita Lignells hus. Detta eftersom kommunen anser att marken behövs för att utveckla det närliggande handelsområdet. Nu hjälper Centrum för rättvisa syskonen att försvara sitt hem mot kommunen.

– Vi trodde att vi skulle få ha kvar vårt barndomshem så länge vi ville, men kommunen har ändrat sig. Både jag och Anita har en stark anknytning till platsen och jag har länge haft planer på att flytta tillbaka dit, säger Leif Lignell som tillsammans med sin syster Anita Lignell äger marken som kommunen vill tvångsinlösa.

Under tidigt 60-tal köpte syskonen Lignells far en fastighet med tillhörande bostadshus i landsbygdsområdet Lillänge i Östersunds kommun. Såväl Leif som Anita Lignell har tillbringat en stor del av sin barndom och uppväxt i det röda huset som än i dag finns på fastigheten. Sedan 2012 äger syskonen fastigheten med hälften vardera och Leif Lignell har länge haft planer på att flytta tillbaka till sitt barndomshem.

Sedan familjen Lignell köpte huset har Östersunds kommun gradvis omvandlat området Lillänge från ett landsbygdsområde till ett handelsområde. Från att ha legat i ett område med gårdar och lantbruk omges syskonen Lignells hus idag av ett köpcentrum och en tillhörande parkeringsplats.

Familjen Lignell har inte motsatt sig att området har förändrats på det sätt som skett, men familjen har varit mån om att de ska få behålla sitt hem. I kontakter med familjen har kommunen lovat att huset ska få stå kvar. I beskrivningen till den aktuella detaljplanen anges att fastigheten får nyttjas för boende ”så länge fastighetsägaren önskar”.

Men trots detta löfte ansökte Östersunds kommun i april 2020 om att tvångsinlösa marken eftersom den behövs för att ”utveckla handelsområdet”. Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt beviljade kommunens ansökan utan att göra någon egentlig avvägning mellan kommunens och Leif och Anita Lignells intresse av marken.

Frågan om inlösen av fastigheten ska nu prövas av Mark- och miljööverdomstolen där syskonen Lignell företräds av jurister från Centrum för rättvisa.

– Det här är ett principiellt viktigt mål. Den grundlagsskyddade äganderätten innebär att det måste finnas starka skäl för att det allmänna ska få ta enskildas mark i anspråk med tvång. I det här fallet är det tydligt att Leif och Anita Lignells intresse av att få behålla sitt barndomshem väger tyngre än kommunens intresse av att utveckla handelsområdet, säger juristen Erik Scherstén som tillsammans med juristerna Emanuel Klerfelt Johansson och Olivia Möller företräder Leif och Anita Lignell i målet.

Kontakt