Aktuellt

JO-kritik mot Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för yttrandefrihetsrepressalier mot veterinärstudent


Justitieombudsmannen (JO) riktar idag kritik mot Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för att ha vidtagit olagliga yttrandefrihetsrepressalier mot veterinärstudenten Felicia Hogrell. JO uttalar att statliga lärosäten inte får ingripa mot studenter för att de använt sin grundlagsskyddade yttrandefrihet. Ändå utsattes Felicia Hogrell för repressalier av SLU efter att hon i två uppmärksammade debattartiklar i Expressen kritiserat metoder för svensk grisslakt. JO:s beslut kommer att bli vägledande för svenska högskolor och universitet i frågan om studenters yttrandefrihet.

– Jag är glad över att JO nu tydligt markerar att universitet och högskolor inte får avskräcka studenter från att delta i samhällsdebatten, säger Felicia Hogrell.

Det var under hösten 2019 som veterinärstudenten Felicia Hogrell kritiserade koldioxidbedövning av grisar inför slakt i två uppmärksammade debattartiklar i Expressen. Hennes debattartiklar, som finns här och här, orsakade starka reaktioner från ledningen på SLU där hon då studerade. Detta trots att artiklarna baserades på hennes erfarenheter från utbildningen och en forskningsrapport från SLU.

Under en föreläsning ställdes Felicia Hogrell till svars för publiceringen inför närmare ett hundratal medstudenter. Företrädare för SLU varnade studenterna för att kritisera lantbrukares djurhållning i media eftersom det kunde reta upp djurägarna och leda till indragna praktikplatser. Felicia Hogrell kallades även till ett enskilt möte där hon tvingades förklara syftet med sina debattartiklar för SLU:s ledning.

Centrum för rättvisa hjälpte under våren 2020 Felicia Hogrell att anmäla SLU till JO för att universitetet överträtt repressalieförbudet i grundlagen. Repressalieförbudet i grundlagen ger enskilda som har använt sin yttrandefrihet ett särskilt skydd mot ingripanden från myndigheter. Förbudet markerar att det allmänna inte får avskräcka enskilda från att använda yttrandefriheten, som är en förutsättning för demokrati och samhällsutveckling.

JO klargör i sitt beslut att repressalieförbudet inte bara gäller i relationen mellan en myndighet och dess anställda, utan att det även kan gälla statliga universitet och högskolor och dess studenter. JO kommer sedan fram till att SLU:s åtgärder, både i samband med föreläsningen och det enskilda mötet, utgjorde otillåtna yttrandefrihetsrepressalier mot Felicia Hogrell för att hon skrivit de två debattartiklarna.

Enligt JO är det allvarligt att ett universitet agerar på det här sättet eftersom det riskerar att leda till att studenter inte vågar ge uttryck för sina egna åsikter. ”Innebörden av uttalandena och det sammanhang i vilket de framfördes framstår som en åtgärd för att tillrättavisa Felicia Hogrell med anledning av att hon använt sin yttrandefrihet. Denna åtgärd står i strid med repressalieförbudet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen”, säger JO i sitt beslut.

– JO:s beslut är ett viktigt klargörande för universitets- och högskolestudenters yttrandefrihet. Studenter ska inte behöva utstå repressalier för att de deltar i samhällsdebatten, även om deras åsikter kan uppfattas som besvärliga. Det är just beträffande sådana åsikter som det är viktigt att yttrandefriheten är stark, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa och ombud för Felicia Hogrell.

Läs JO:s beslut i ärendet här (länk till JO:s webbplats).

Kontakt
Fredrik Bergman Evans

Fredrik Bergman Evans

Chef för Centrum för rättvisa