Äganderätt

Centrum för rättvisa försvarar enskildas rätt till egendomsskydd. Egendomsskyddet handlar bland annat om att ingrepp i enskildas äganderätt får ske endast för att tillgodose angelägna allmänna intressen och under förutsättning att proportionalitetsprincipen respekteras.

Behöver du hjälp med ett fall? Kontakta oss!

Johan af Petersens mot Nacka kommun

Johans mark tvångsinlöstes för bygge av golfbana Ett privat bolag ville bygga ut en golfbana från nio till 18 hål. Lantmäteriet beslutade därför på golfbolagets begäran att ta Johan af Petersens mark med tvång och överföra den till bolaget. Centrum för rättvisa tog fallet till Europadomstolen, som avvisade anmälan. Johan af Petersens driver jord- och […]