Äganderätt

Centrum för rättvisa försvarar enskildas rätt till egendomsskydd. Egendomsskyddet handlar bland annat om att ingrepp i enskildas äganderätt får ske endast för att tillgodose angelägna allmänna intressen och under förutsättning att proportionalitetsprincipen respekteras.

Rolf och Regina Johansson mot Partille kommun

Makarna Rolf och Regina Johansson krävdes av Partille kommun på över 700 000 kronor för vägar de inte behövde. Bakgrunden var att kommunen vill ge ett husföretag möjlighet att bygga 24 hus i närheten av makarna Johanssons fastighet och då behövdes nya vägar. Utöver gatukostnaderna tvingades makarna Johansson att avstå mark för projektets genomförande. Med hjälp av Centrum för rättvisa överklagade makarna Johansson detaljplanen och gatukostnadsfördelningen. Både Mark- och miljööverdomstolen och Kammarrätten gick däremot på kommunens linje och både detaljplanen och gatukostnaderna står därför fast.

Bröderna Nigell mot Järfälla kommun

När Järfälla kommun beslutade att stänga den befintliga vägen till bröderna Nigells fastigheter i Ormbacka och istället bygga en ny väg ville kommunen tvinga bröderna att betala 130 000 kronor var i gatukostnader. Detta trots att bröderna sedan tidigare betalat hundratusentals kronor för den befintliga vägen och varken behövde eller ville ha en ny väg. Med hjälp av Centrum för rättvisa överklagade bröderna kommunens detaljplan, som upphävdes av mark- och miljööverdomstolen. Bröderna slipper därför betala de föreslagna gatukostnaderna.

Familjen Nohrén m.fl. mot Leksands kommun

Leksands kommun föreslog först att fyra bostadsfastigheter skulle tvångsinlösas för att bereda plats åt en ny containerterminal. Förslaget har bekostas och tagits fram av ett privat sågverksföretag som gynnas av planen. Centrum för rättvisa är ombud för de drabbade familjerna. Nu har kommunen ändrat sig och vill bara lösa in en del av fastigheterna vilket dock helt tar bort sjöutsikten. Men detaljplanen har stoppats i två instanser då stadsarkitekten satt på dubbla stolar.

Sven-Olov Molin mot Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun vill inte bara dra en väg till ett industriområde över Sven-Olov Molins tomt. Han kan också tvingas betala 2,4 miljoner kronor för vägen eftersom kommunen tycker att han har nytta av den. Sven-Olov Molin har tagit strid mot kommunens planer och vänt sig til domstol för att få prövat om kostnaden för vägbygget ska betalas av honom.

Makarna Fredriksson mot Sunne kommun

Carl-Olov Fredriksson bor sedan födseln i en fastighet i Bäckebron i Sunne som hans föräldrar byggde redan 1935. En föreslagen detaljplan kan tvinga honom och hans fru Monica bort från huset. Det näraliggande sågverket har bekostat och initierat detaljplaneförslaget.

Barbro Lindau mot Höganäs kommun

Barbro Lindau sålde släktens hus till sin systerdotter och hennes man. Då klev Höganäs kommun in och utövade sin förköpsrätt med stöd av en lag som kort därefter avskaffades. Dessutom utnyttjade kommunen det låga pris som var satt på grund av släktförhållandet och ville endast betala drygt halva marknadspriset. Olagligt, enligt regeringen som rev upp kommunens beslut. Till slut betalade kommunen dessutom ut ersättning för kränkningen.

Marie Eriksson m.fl. mot Linköpings kommun

Marie och Robin hittade år 2007 sitt drömhus i Linköping. Plötsligt knackade kommunen på dörren och hotade med tvångsinlösen. Skälet var att man ville åt mer mark som kan säljas till privata företag. Men det strider mot grundlagen att ta människors hem med tvång för privata intressen. Efter att fallet uppmärksammats backade kommunen från planerna.

Monica Sandgren mot Huddinge kommun

I över 30 år har Monica Sandgren bott i sitt hus i Vidja, Huddinge kommun, men hotas nu av att behöva lämna sitt hem. Bakgrunden är att kommunen planerar att anpassa området för fler permanentbostäder. För att möjliggöra detta vill kommunen att Monica Sandgren och hennes grannar ska betala höga gatukostnader för nya vägar, men som de boende varken behöver eller vill ha.

Ivan Rönnbäck mot Borlänge kommun

Borlänge kommun ville tvinga Ivan Rönnbäck, 72, att flytta från det hus där han har bott i 40 år. Marken skulle överföras till Maserfrakt AB. Länsstyrelsen underkände planen som överklagades till regeringen. I december 2009 kom regeringens beslut: Ivan får bo kvar!

Boende i Akalla mot Boverket

Nystart i Akalla när boende till sist fick köpa sina lägenheter.
Hösten 2008 fick flera hundra boende i miljonprogramsförorten Akalla utanför Stockholm till slut förverkliga drömmen att köpa sina lägenheter. Innan dess hade Boverket satt stopp, och ärendet kört fast i domstolarna. Det krävdes en lagändring för att de skulle få rätt.

Jerry och Frida Thillberg mot Burlövs kommun

Fastighetsbolaget Brinova ville bygga en lastbilsterminal åt DHL i Burlöv. Därför betalade Brinova för en kommunal detaljplan som innebar att Jerry och Frida Thillbergs hem skulle tvångsinlösas. Men planen överklagades till regeringen, familjen fick rätt och planen revs upp. Beslutet är principiellt viktigt för alla som drabbas av samma sak.