Aktuellt

Sameer i Täby vinner mot Migrationsverket och får stanna i Sverige


Sameer Suhbat i Täby vann mot Migrationsverket och får stanna i Sverige. Foto: Centrum för rättvisa. 

Migrationsverket beslöt att utvisa Sameer Suhbat i Täby på grund av att han enligt myndigheten inte hade haft tillräckligt med semester. Till grund för beslutet låg bland annat att Sameer inte hade tagit ut obetald semester – trots att man som arbetstagare enligt lag inte behöver vara ledig utan lön. Med hjälp av Centrum för rättvisa överklagade Sameer till migrationsdomstolen i Malmö. Domstolen har nu gett Sameer rätt och beslutat att han får stanna i Sverige.  

Läs migrationsdomstolens dom här.

– Jag saknar ord för att beskriva hur glad jag känner mig. Jag hade inte haft en chans mot Migrationsverket om det inte vore för Centrum för rättvisa, säger Sameer Suhbat.

Migrationsdomstolen bedömer i domen att semesterlagens krav har varit uppfyllda och att även de övriga förutsättningarna för arbetstillstånd är uppfyllda.

– Förnuftet vann över Migrationsverkets märkliga lagtolkning, säger Johannes Forssberg, jurist på Centrum för rättvisa som tillsammans med Fredrik Bergman, chef på Centrum för rättvisa, är ombud för Sameer Suhbat.

Bakgrund

Det har blivit allt vanligare att Migrationsverket utvisar arbetskraftsinvandrare för att de inte anses ha tagit ut semester på rätt sätt. I fall som i stället rör misstag avseende lön och försäkring har Migrationsöverdomstolens dom i fallet med pizzabagaren Danyar Mohammed lett till en mer nyanserad rättstillämpning. Men semesterbedömningarna är fortsatt hårda.

Sameer Suhbat, 23, som arbetar som bilrekonditionerare i Täby, fick ett utvisningsbeslut förra året på grund av att Migrationsverket ansåg att han inte hade tagit ut tillräckligt med semester, dels hos sin nuvarande arbetsgivare, dels hos sin tidigare arbetsgivare.

Men Sameer hade inte tjänat in någon betald semester hos den nya arbetsgivaren, eftersom han hade varit där i mindre än ett år. Han valde därför att inte vara ledig utan lön, vilket man inte behöver enligt lagen, eftersom han med bibehållen lön hade fått den ledighet han behövde under perioder då arbetsplatsen hållit stängt.

Vad gäller semestervillkoren hos den tidigare arbetsgivaren hade Sameer lämnat anställningen där i enlighet med den så kallade omställningsregeln, och sedan fått ett nytt tillstånd för arbete hos den nya arbetsgivaren, just på grund av att Migrationsverket hade ansett att anställningsvillkoren varit otillräckliga.

Trots detta ansåg alltså Migrationsverket att Sameer skulle utvisas på grund av de påstådda semesterbristerna.

Överklagade med hjälp av Centrum för rättvisa

Med Centrum för rättvisas hjälp överklagade Sameer Suhbat utvisningsbeslutet till migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Malmö. Han argumenterade för att han inte skulle lastas för att han inte hade tagit ut obetald semester hos den nuvarande arbetsgivaren och att eventuella brister hos den tidigare arbetsgivaren saknade betydelse för frågan om han skulle få fortsätta arbeta hos den nya arbetsgivaren.

Under förfarandet i migrationsdomstolen ändrade sig Migrationsverket vad gäller semestern hos den nuvarande arbetsgivaren och höll med om att Sameer inte behövt ta ut obetald semester. Men myndigheten höll ändå fast vid att han skulle utvisas på grund av semesterbrister hos den tidigare arbetsgivaren. Dessutom uppfann Migrationsverket ett nytt argument för att utvisa honom: myndigheten ansåg, utan några som helst belägg, att den omständigheten att Sameer hade fått vara ledig med bibehållen lön när arbetsplatsen hade varit stängd kunde ses som att han hade tagit ut betald semester i förskott utan semestertillägg.

Migrationsdomstolen underkände dock Migrationsverkets argument. Vad gäller semestern hos den tidigare arbetsgivaren slog domstolen fast att Sameer hade beviljats tillstånd hos en ny arbetsgivare med stöd av omställningsregeln och att brister hos den förra arbetsgivaren därför inte kunde läggas till grund för avslag. Angående att Sameer hade fått vara ledig med bibehållen lön konstaterade domstolen att detta snarast hade varit till hans fördel.

Domstolens slutsats var alltså att det fanns förutsättningar att bevilja Sameer förlängt uppehålls- och arbetstillstånd. Han får därför stanna i Sverige.

– Sameers fall aktualiserar två viktiga frågor där Migrationsverket även efter Migrationsöverdomstolens nya domar ofta har en alltför onyanserad hållning. Den ena handlar om hur man ska se på missar från en tidigare arbetsgivare, som arbetstagaren lämnat i enlighet med omställningsregeln. Den andra frågan handlar om hur man ska bedöma om arbetstagaren haft tillräckliga semesterförmåner. Migrationsdomstolen underkänner i Sameers fall Migrationsverkets tolkning på båda punkterna. Det är en förnuftig och rimlig dom, säger Johannes Forssberg, jurist på Centrum för rättvisa, som tillsammans med Fredrik Bergman, chef på Centrum för rättvisa, är ombud för Sameer Suhbat.

Migrationsdomstolens dom kan överklagas av Migrationsverket till Migrationsöverdomstolen.