Aktuellt

Vellinge kommun överklagar inte – unik dom om olaglig bygglovsutpressning står fast


Malmö tingsrätt slog nyligen fast att Vellinge kommun gjort sig skyldig till rättsstridigt tvång när den krävde fastighetsägare på gratis mark som villkor för att bevilja bygglov. Kommunen har inte överklagat domen och den kan nu få betydelse för ett trettiotal familjer i Höllviken som drabbats av kommunens bygglovsutpressning. Ett tiotal har redan lämnat in egna skadeståndskrav mot kommunen med stöd av domen.

Tommie och Lena Dahlström tvingades genom ett avtal att skänka bort 52 kvadratmeter mark och betala 26 000 kronor i avgift för marköverföringen – annars skulle de inte få bygga på sin fastighet. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde de Vellinge kommun på skadestånd och vann.

– Det är bra att denna unika dom nu står fast. Ingen ska tvingas ge bort sin mark gratis till stat eller kommun, och kommunala avtal som innebär att grundläggande rättigheter åsidosätts blir ogiltiga. Med det sagt är det väldigt ovanligt att en domstol kommer fram till att en kommun har gjort sig skyldig till rättsstridigt tvång – därför är domen unik i sitt slag, säger Alexandra Loyd som tillsammans med Helena Myrin och Erik Scherstén företrätt makarna Dahlström i processen.

Centrum för rättvisa har redan kontakt med femton familjer, som liksom makarna Dahlström menar att de blivit tvingade att avstå mark till kommunen och dessutom tvingats betala en avgift för det. Med stöd av domen har ett tiotal av dessa familjer lämnat in egna krav mot kommunen på den ersättning som de har haft rätt till hela tiden, vilket Sydsvenskan nyligen rapporterat om här.

Nu återstår att se om Vellinge kommun kommer att ersätta även övriga drabbade av kommunens rättsstridiga tvång.

Läs mer om fallet här.